Tichetele de creşă

19 Jun 2012


 Reactualizare iunie 2013: Conform Ordinului Ministerului Muncii nr.883/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2013, începand cu luna mai 2013, valoarea sumei lunare care se acordă sub forma de tichete de creşă, este de 420 lei. Amintim că tichetele de creşă se distribuie salariaţilor / angajaţilor, lunar.

Conform dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi de creşă, tichetele de creşă se acordă  salariaţilor, până la împlinirea vârstei de 3 ani de către copil, suma acordată sub forma tichetelor de creşă fiind asigurată integral de către angajator. Tichetele de creşă se acordă salariaţilor care nu beneficiază de concediul şi indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în varsta de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.
Acestea se acordă la cerere, unuia dintre părinţi sau, opţional, tutorelui, celui căruia i s-au încredinţat copii spre creştere şi educare ori în plasament familial, pe baza livretului de familie. Ele se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar şi pentru celelalte categorii de angajatori, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.

Ordinul MMFPS nr. 821/2012 publicat in Monitorul Oficial al României nr. 357, din 25 mai 2012, modifică această lege, astfel că valoarea tichetelor de creşă stabilită pentru semestrul I 2012 va creşte începand cu luna mai 2012  de la 370 de lei la 400 de lei, cu 30 de lei mai mult.

Tichetele de creşă se distribuie salariaţilor sau, după caz, angajaţilor, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, încredinţat în vederea adopţiei sau dat în plasament, precum şi pentru cei cărora li s-a instituit tutela, cu excepţia celor daţi în plasament la asistentul maternal profesionist şi a celor pentru care s-a dispus măsura plasamentului de urgenţă, pe baza următoarelor documente:

a)   cerere pentru acordarea tichetului de creşă;

b)   actul doveditor eliberat de creşa sau, după caz, de unitatea educaţională la care este înscris copilul;

c)    declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creşă;

d)   declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte nu beneficiază de concediul şi indemnizaţia care se acordă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

e)    livretul de familie eliberat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie, cu modificările ulterioare. În situaţia în care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi însoţită de copia certificatului de naştere al copilului sau a extrasului de naştere. În cazul în care s-a prezentat extrasul de naştere, beneficiarul tichetelor de creşă are obligaţia ca în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere să depună copia acestuia la angajator;

f)    alte documente solicitate de angajator.
Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul salariatului. Tichetele de creşă pot fi utilizate în relaţia cu creşele cu care unităţile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.
Angajaţii care beneficiază de tichetele cadou pot beneficia şi de tichetele de creşă.

Valoarea tichetelor de creşă se cumulează cu alocaţia de stat pentru copii şi cu stimulentul care se acordă la reluarea activităţii în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

Sumele corespunzătoare tichetelor cadou şi tichetelor de creşă acordate de angajator nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.