Telefonul copilului – cum protejeaza acest serviciu copiii la nevoie?

12 Apr 2013


Ordinul nr. 177 din 16 decembrie 2003 al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, prevede standardele minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardele minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi standardele minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului.
Telefonul copilului, este un serviciu pentru protecţia copilului, de tip permanent, a cărui misiune este să primească semnalările cu privire la situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, să asigure consilierea telefonică în aceste situaţii şi să intervină prompt în cazurile urgente prin intermediul unei echipe mobile. Telefonul copilului are un regulament de ordine interioarã sau norme interne de funcţionare, în funcţie de angajator, în care sunt stipulate clar procedurile, programul de lucru, etc.

Telefonul copilului, este disponibil permanent, 24 de ore/zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv în perioada sărbătorilor legale, iar taxarea este gratuită. Permanenţa serviciului este asigurată de consilieri  şi voluntari. Activitatea acestora este programată pe intervale de timp de 4-8 ore, iar în timpul nopţii este asigurată de minim doi angajaţi, dintre care unul este obligatoriu un consilier cu studii superioare socio-umane, în intervalul 20.00-08.00.

Telefonul copilului funcţionează într-un spaţiu special amenajat, unde nu au acces clienţii. Locaţia Telefonului copilului nu va fi cunoscută de publicul larg. Această măsură presupune contactul clientului doar prin intermediul telefonului, iar în cazul unei intervenţii în teren, echipa mobilă va relationa cu aceştia. Angajatorul poate dispune de un anumit tip de personal care să servească misiunii Telefonului copilului fără a face parte din personalul propriu al serviciului, însă este obligat să asigure angajarea personalului de specialitate şi a voluntarilor. Personalul de specialitate este reprezentat de consilieri şi trebuie să aibă studii socio-umane. La angajare, consilierii şi voluntarii vor participa la un curs de pregătire cu o durata de 40 de ore pentru a cunoaşte tehnicile specifice de lucru în cadrul acestui tip de serviciu, asigurat din bugetul angajatorului.

Consilierii din cadrul Telefonului copilului respectă anonimatul şi confidenţialitatea convorbirilor. Prin exceptie, în situaţiile de urgenţă, cu excepţia datelor referitoare la persoana care semnalează dacă nu este  însuşi copilul, consilierii furnizează toate datele necesare, inclusiv cele referitoare la identitatea şi locul în care se află copilul, echipei mobile pentru a interveni conform prevederilor legale.
Nevoile imediate ale clientului şi potenţialul de risc privind expunerea copilului la abuz, neglijare şi exploatare sunt imediat evaluate. Clienţii primesc informaţii şi servicii adecvate nevoilor lor, precum şi recomandãri pentru soluţionarea situaţiilor care i-au determinat sã apeleze telefonul copilului. Clienţii primesc suportul emoţional şi informaţional necesar în condiţii de confidenţialitate în ceea ce priveşte identitatea lor şi situaţia expusã sau semnalatã. Consilierii din cadrul Telefonului copilului utilizeazã tehnici specifice de consiliere, care sunt documentate.

Fişa convorbirii cuprinde câteva rubrici obligatorii, dintre care amintim: data şi ora, prezentarea problemelor în ordinea importanţei din punctul de vedere al clientului; natura problemei; identitatea, vârsta, sexul clientului; dacă apelul a fost efectuat pentru sine sau pentru altcineva; informaţii semnificative; rezultatul convorbirii, etc.

Consilierul din cadrul Telefonului copilului respectă dorinţa apelantului de a finaliza convorbirea. În cazul în care durata unui apel depăşeşte 50 de minute, care este durata maxim admisă, consilierul va sumariza şi va încheia el convorbirea, dar, după caz, aceasta se poate relua dacă clientul solicită din nou sprijinul consilierului.

Cu privire la intervenţia în situaţii de urgenţă, Telefonul copilului dispune de o echipă mobilă, care se deplasează în teren pentru evaluare şi intervenţie. Copilul a cărui viaţă este pusă în pericol prin abuz, neglijare sau exploatare este plasat de urgenţă într-un mediu securizant. Echipa mobilă este compusă din cel puţin: unul din consilierii cu studii superioare socio-umane din cadrul Telefonului copilului care sunt în tura respectivă şi un poliţist. Atunci când timpul de deplasare a echipei mobile depăşeşte durata de o oră şi informaţiile despre caz indică pericol iminent pentru viaţa copilului, consilierul din cadrul Telefonului copilului contactează asistentul social din cadrul serviciul public de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti sau lucrătorul social comunitar ori alte persoane resursă din comunitatea respectivă, şi anume din poliţie şi servicii de specialitate pentru protecţia copilului împotriva, pentru a se evalua cât mai repede cazul.

Dacă este necesar, echipa mobilă va anunţa, după caz, salvarea şi procuratura.

Consilierul din cadrul echipei mobile asigură asistenţa şi consilierea copilului pe parcursul intervenţiei de urgenţă şi în cazul în care sunt implicaţi mai mulţi copii, abordarea este iniţial individuală şi ulterior colectivă.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.