sfaturi juridice

Reglementari privind sistemul de control parental pentru TV

Conform Codului de reglementare a conţinutului audiovizual – Decizia nr.220/2011 a Consiliului National al Audiovizualului, programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizica, mentala sau morala a minorilor, pot fi difuzate …

Citeşte mai departe »

Obligatiile organizatorilor de excursii si tabere pentru copii

Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 3.060 din 3 februarie 2014 stabileste  Conditiile de organizare a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor activitati de timp liber în sistemul de invatamant preuniversitar. …

Citeşte mai departe »

Concediul medical si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

Ordonanta de Urgenta nr. 158 / 2005 actualizata privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, prevede intr-un capitol distinct dispozitii legale in legatura cu concediul si indemnizatia pentru …

Citeşte mai departe »

Concediul medical si controlul acordarii acestuia

Conform Ordonantei de Urgenta nr. 158 / 2005 actualizata privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de astfel de concedii si indemnizatii pe perioada in care …

Citeşte mai departe »

Dreptul de a avea legaturi personale cu copilul

Legea protectiei copilului nr. 272/2004, asa cum a fost modificata prin Legea nr.257/2013, stabileste dreptul copilului de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu …

Citeşte mai departe »

Locuinta copilului cu parinti care nu locuiesc impreuna

Parintii care nu locuiesc impreuna si care au un copil minor (cum este de exemplu cazul desfacerii casatoriei prin divort) au posibilitatea legala sa decida de comun acord, unde va …

Citeşte mai departe »

Protectia copilului cu parinti plecati la munca in strainatate

Legea protectiei copilului a fost modificata prin Legea nr. 257/2013 publicata in Monitorul Oficial nr.607/30.09.2013. Aceasta lege introduce o noua sectiune cu denumirea „Protectia copilului cu parinti plecati la munca …

Citeşte mai departe »

Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului cu dizabilitati

Conform OUG nr.111/2010, incepand cu data de 01.01.2012, persoanele care in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, din activitati independente, din …

Citeşte mai departe »

Reproducerea umana asistata medical cu tert donator

Noul Cod civil roman, in vigoare de la 1 octombrie 2011, la capitolul destinat reglementarii rudeniei, consacra o intreaga sectiune pentru chestiunea reproducerii umane asistata medical cu tert donator, inspirata …

Citeşte mai departe »

Ce reprezinta asigurarea pentru nastere?

Conform Normei nr. 3 din 14 august 2001 emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, asiguratorii pot incheia asigurari de nastere, ca specie a asigurarii de viata. Este vorba de …

Citeşte mai departe »

Cele 12 luni dinaintea nasterii copilului pentru calculul indemnizatiei

OUG nr.111/2010 prevede ca pentru a beneficia de concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, persoanele trebuie sa fi realizat timp de 12 luni, venituri din salarii, din activitati independente, din …

Citeşte mai departe »

Data de la care se cuvine stimulentul de insertie pentru cresterea copilului

Conform OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului şi a H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010, dreptul reprezentând stimulentul de inserţie …

Citeşte mai departe »

Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului urmator – cum se calculeaza?

OUG nr.111/2010 prevede că începând cu data de 01.01.2012, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi …

Citeşte mai departe »

Obligaţiile părinţilor plecaţi la muncă în străinătate

Ordinul Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 219 din 15 iunie 2006, privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada …

Citeşte mai departe »

Asistentul maternal profesionist

Instituţia asistentului maternal în România, este reglementată prin H.G. nr. 679/2003, conform căreia asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul …

Citeşte mai departe »

Ce trebuie sa stii despre semiinternatul şcolar – programul after school?

Programul after school (şcoală după şcoală, prescurtat SDS) sau seminternatul şcolar cum este mai cunoscut, este un program complementar programului şcolar obligatoriu, care oferă oportunităţi de învăţare formală şi nonformală …

Citeşte mai departe »

Convenţia matrimonială sau contractul prenupţial

Prezentă în legislaţia românească odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil (01 octombrie 2011) şi cunoscută în limbaj uzual sub denumirea de “contract prenupţial”, convenţia matrimonială, reprezinta modalitatea …

Citeşte mai departe »

Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului

Măsura încredinţării minorilor, fie unuia dintre părinţi, fie unei terţe persoane, se dispune prin hotărâre judecătorească. Părinţii separaţi de copiii lor – de obicei în cadrul procedurii de divorţ – …

Citeşte mai departe »

Ghidul tau privind sarcina multipla

Prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1.524/2009 publicat în Monitorul Oficial al României, nr.88 din 2010 a fost aprobat Ghidul privind sarcina multiplă. Acest ghid prezintă recomandări de bună practică medicală …

Citeşte mai departe »

Relele tratamente aplicate minorului

Părinţii şi celelalte pesoane care se ocupă de creşterea şi educarea unui copil, sunt obligate să ţină cont întotdeauna de interesele acestuia şi să facă tot posibilul să îi ofere …

Citeşte mai departe »

Totul despre participarea la studii clinice

Subiectul sensibil al participării la studiile clinice, poate interesa în egală măsura femeile care îşi doresc copii, femeile însărcinate, precum şi părinţii cu copii care prezintă anumite afecţiuni medicale a …

Citeşte mai departe »

Răspunderea pentru fapta minorului

De câte ori un minor săvârşeşte o faptă ilicită care cauzează altcuiva un prejudiciu, legea distinge între situaţia în care răspunderea revine părinţilor şi situatia în care răspunderea revine altor …

Citeşte mai departe »

Telefonul copilului – cum protejeaza acest serviciu copiii la nevoie?

Ordinul nr. 177 din 16 decembrie 2003 al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, prevede standardele minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardele …

Citeşte mai departe »

Alocaţia pentru susţinerea familiei; cine si cum se poate beneficia de ea?

Această alocaţie este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, având ca scop completarea …

Citeşte mai departe »

Divorţul prin acordul soţilor

Există situaţii în care relaţiile dintre soţi sunt atât de deteriorate încât aceştia decid desfacerea căsătoriei prin divorţ. Legea civilă instituie posibilitatea divorţului prin acordul soţilor, în trei moduri: pe …

Citeşte mai departe »

Avortul

În cadrul acestui articol vom trata o problemă delicată cu numeroase implicaţii atât pe plan juridic cât şi pe plan social şi psihologic. După ce în perioada comunistă avortul a …

Citeşte mai departe »

Abandonul de familie

  Codul penal incriminează fapta persoanei care având obligaţia legală de întreţinere faţă de o altă persoană: - o părăseşte, o alungă sau o lasă fără ajutor, expunând-o astfel la …

Citeşte mai departe »

Dreptul la întreţinere al minorului

  Reglementând obligaţia de întreţinere în general, noul Cod Civil, regelementează şi dreptul la întreţinere al minorului. Obligaţia de întreţinere este tratată în Titlul V, art. 513 – 534 noul …

Citeşte mai departe »

Paternitatea

  Legislaţia civilă românească tratează paternitatea în Codul Civil nou, intrat în vigoare la data de 01 octombrie 2011, în cadrul capitolului II, Filiaţia, art. 405 - 450. Paternitatea reprezintă …

Citeşte mai departe »

Alegerea de catre mamă a circumstanţelor naşterii

  Alegerea circumstanţelor naşterii, în sensul de a fi făcută la spital sau acasă ar trebui să poată fi făcută liber, de către orice mamă, iar statul ar trebui să …

Citeşte mai departe »

Legea privind alimentaţia preşcolarilor şi scolarilor

  Legea nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar defineşte alimentele nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor ca fiind acele alimente care au un …

Citeşte mai departe »

Normele de igienă pentru creşe, leagăne, grădiniţe şi case de copii

  Ordinul nr. 1955 din 18 octombrie 1995 al Ministerului Sănătăţii aprobă Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor. Aceste norme sunt obligatorii pentru …

Citeşte mai departe »

Siguranţa jucăriilor

  Hotărârea de Guvern nr.74 din 26 ianuarie 2011 defineşte jucăriile ca fiind produse concepute sau destinate pentru joacă, în mod exclusiv sau nu, utilizării de către copiii cu o …

Citeşte mai departe »

Condiţii de încălzire, ventilaţie, iluminat şi zgomot pentru preşcolari şi şcolari

  Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, aprobate prin OMS nr. 1955/1995, aduc precizări importante în legătură cu condiţiile optime de încălzire, ventilaţie, …

Citeşte mai departe »

Asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor

Asistenta medicala scolara

  Această problematică îşi găseşte regelementarea în Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 653/25.09.2001. Conform acestui act normativ, asistenţa medicală şi stomatologică a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se asigură în …

Citeşte mai departe »

Principiul interesului superior al copilului

  Acest principiu constituie reperul suprem în procedurile judiciare şi extrajudiciare în care sunt implicaţi copiii. În accepţiunea legii, copil este persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani …

Citeşte mai departe »

Prevederi noi privind stimulentul de inserţie

  Modificările şi completările aduse de Legea nr. 166/2012, prin care se aprobă O.U.G. nr. 124/2011, se răsfrânge şi asupra stimulentului de inserţie. În primul rand, acest stimulent de inserţie …

Citeşte mai departe »

Noi reglementări cu privire la indemnizaţia pentru creşterea copilului

  În articolul precedent am vorbit despre majorarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului în vârstã de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pânã la 3 …

Citeşte mai departe »

Scutirea de la coplată a femeilor însărcinate şi lăuzelor

  La data de 22 iulie 2012 a intrat în vigoare Legea nr.138/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii. Potrivit …

Citeşte mai departe »

Pensia de urmaş

Pensia de urmaş reprezintă una din categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010, alături de pensia pentru limită de vârstă; pensia anticipată; pensia anticipată parţială şi …

Citeşte mai departe »

Majorarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului

  La data de 14 octombrie 2012 a intrat în vigoare Legea nr. 166/2012, prin care se aprobă O.U.G. nr. 124/2011. OU.G. nr. 124/2011 modifica O.U.G. 148/2005 în sensul că …

Citeşte mai departe »

Drepturile copiilor cu handicap

  Conform Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor …

Citeşte mai departe »

Fisa gravidei si accesul la investigatii de specialitate

  În anul 2004 a fost publicat Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetului gravidei şi Anexei pentru supravegherea …

Citeşte mai departe »

Tutela minorului

  Pentru anumite categorii de persoane fizice aflate în situaţii speciale datorită vârstei, legea civilă oferă mijloace proprii de ocrotire. Astfel, în cazul minorilor ocrotirea se realizează prin părinţi, prin …

Citeşte mai departe »

Livretul de familie

  Livretul de familie este reglementat prin Hotărârea de Guvern nr.495/1997. Conform acestui act normativ, livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenţa familiei, filiaţia …

Citeşte mai departe »

Înregistrarea naşterii copilului

  Conform Legii nr. 119/2006 republicată în anul 2012, actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane. Actele de naştere, de …

Citeşte mai departe »

Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti

  Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti este reglementată de Codul Civil intrat în vigoare la 01.10.2011. Ea are natura unei sancţiuni şi se dispune de către instanţa de tutelă, adică …

Citeşte mai departe »

Reglementări noi în privinţa vechimii în muncă, în materia concediilor pentru creşterea copilului

  Conform art.16 din Codul Muncii, munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă. Vechimea în muncă este recunoscută de lege, aşa cum am arătat în …

Citeşte mai departe »

Logodna în Noul Cod Civil al României

    În premieră, Noul Cod Civil al României intrat în vigoare la 01.09.2011, reglementează ca instituţie distinctă de căsătorie, cu efecte şi regim juridic priopriu, instituţia logodnei. (adsbygoogle = …

Citeşte mai departe »

Tichetele de creşă

 Reactualizare iunie 2013: Conform Ordinului Ministerului Muncii nr.883/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2013, începand cu …

Citeşte mai departe »

Instituţii şi unităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  Revenim cu o succintă prezentare a instituţiilor care funcţionează în domeiul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, aşa cum sunt ele reglementate de Legea 217/2003, actualizată începând cu 12 …

Citeşte mai departe »

Ordinul de protectie

  Ultimul articol dedicat acestei probleme sociale pe care o constituie violenţa familială tratează instituţia ordinului de protecţie. Această instituţie este o reglementare nouă în dreptul românesc, o modalitate practică …

Citeşte mai departe »

Reglementări noi în privinţa combaterii violenţei în familie

  Legea 25/2012 aduce modificări majore în privinţa protecţiei vieţii de familie împotriva violenţelor de orice fel. Această lege, în vigoare de la data de 12 mai 2012, modifică şi …

Citeşte mai departe »

Alte măsuri privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

  Ordonanţa de Urgenţă nr. 96/2003, numită şi Legea protecţiei maternităţii la locurile de muncă, reglementează aşa cum arată şi denumirea sa marginală, o serie de măsuri menite să ocrotească …

Citeşte mai departe »

Interzicerea discriminării pe criterii de sex, la locul de muncă

  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi - care se completează cu o serie de alte acte normative - ne spune că măsurile …

Citeşte mai departe »

Alocaţia de stat pentru copii

  Legea nr. 61/1993 care reglementează alocaţiile de stat pentru copii, s-a modificat cu data de 01.01.2012, prin OUG nr.124/2011. Normele de aplicare ale legii sunt adoptate prin HG  nr.577/2008. …

Citeşte mai departe »

Situaţia copiilor în urma divorţului părinţilor

  Divorţul părinţilor şi situaţia conflictuală din cadrul familiei care însoţeşte de regulă, divorţul sunt resimţite de către copii în mod acut, în primul rând la nivel psihologic. Astfel, leguitorul …

Citeşte mai departe »

Protectia drepturilor copilului

  Deşi majoritatea adulţilor cunosc dispoziţiile legale privind drepturile copilului prin prisma „bunului simţ”, este de interes să ştim ca există legi în acest sens, care prevăd exact care sunt …

Citeşte mai departe »

Concediul de o luna pentru ingrijirea copilului, pentru tata

  Începând cu data de 1 martie 2012, legislaţia română va transpune în practică o directivă europeană prin care, o lună din concediul pe care mama îl poate lua pentru …

Citeşte mai departe »

Mamele pot alege durata concediului de crestere a copilului: 1 an sau 2 ani

Prevederi legale privind concediul de crestere a copilului Datorita lipsei banilor de la bugeul de stat, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr.118/2010 prin care s-a redus cuantumul indemnizatiei pentru cresterea …

Citeşte mai departe »

Contractul de munca pe perioada concediilor

  Exista situatii cand, din considerente financiare, salariatele insarcinate se gandesc cu mai putina bucurie la momentul ca vor trebui sa renunte la serviciu, pentru a sta acasa in asteptarea …

Citeşte mai departe »

Obligaţia de evaluare a angajatorului cu privire la condiţile de muncă ale femeii gravide

  Alături de concediul de risc maternal, despre care am scris într-un articol anterior, femeia însărcinată are şi o serie de alte drepturi, menite a proteja atât sarcina cât şi …

Citeşte mai departe »

Drepturile copilului conceput şi încă nenăscut

Drepturile copilului conceput şi încă nenăscut

  Există situaţii când femeile însărcinate doresc să cunoască mai multe detalii despre drepturile copilului pe care urmează să îl nască. Puţine femei ştiu că acel copil beneficiază de drepturi …

Citeşte mai departe »

Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav

În ce condiţii poţi beneficia de concediul pentru îngrijirea copilului bolnav Acest tip de concediu se acordă mamelor asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în sensul prevăzut de lege, adică cele …

Citeşte mai departe »

Concediul şi indemnizaţia de risc maternal

Ce sunt concediul şi indemnizaţia de risc maternal Concediul risc maternal reprezintă perioada de timp în care salariatele sunt scutite, în mod legal, de a presta munca, primind pentru tot …

Citeşte mai departe »

Concediul pentru îngrijirea copilului

Concediul pentru îngrijirea copilului

Alături de celelalte tipuri de concedii despre care am scris în articolele noastre anterioare, în sistemul de protecţie socială românesc este reglementat şi concediul pentru îngrijirea copilului, care se acordã persoanelor …

Citeşte mai departe »

Despre concediul de maternitate

Concediul de maternitate

  Legislaţia privind concediul prenatal şi postnatal se schimbă frecvent şi de multe ori prevederile sunt atât de generale încât pot crea confuzii. Cu toate acestea, este extrem de important …

Citeşte mai departe »