Siguranţa jucăriilor

21 Dec 2012


 

Hotărârea de Guvern nr.74 din 26 ianuarie 2011 defineşte jucăriile ca fiind produse concepute sau destinate pentru joacă, în mod exclusiv sau nu, utilizării de către copiii cu o vârstă mai mică de 14 ani.

Prevederile acestei hotărâri nu se aplică următoarelor jucării: echipamente pentru spaţiile de joacă destinate uzului public; maşini automate de divertisment, care funcţionează cu monede sau nu, destinate uzului public; vehicule de jucărie echipate cu motor cu combustie internă; jucării cu motor cu aburi; praştii şi catapulte.

Siguranţa jucăriilor


Persoanele cu atribuţii de răspundere în acest domeniu sunt producătorii, importatorii, distribuitorii, iar autoritatea pentru supravegherea pieţei este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 

În cazul în care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor are motive suficiente să considere că o jucărie prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranţă persoanelor, realizează o evaluare cu privire la jucăria în cauză, conform cerinţelor stabilite în HG nr.74/2011. Dacă în cursul acestei evaluări se constată că jucăria nu respectă cerinţele legale, se solicită fără întârziere operatorului economic în cauză să întreprindă acţiunea corectivă adecvată pentru a aduce jucăria în conformitate, să retragă jucăria de pe piaţă sau să o recheme într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului implicat.

Încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea patrimonială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi. Contravenţiile se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1500 şi 10.000 lei şi, după caz, retragerea de pe piaţă şi/sau rechemarea de la consumatori sau interzicerea introducerii pe piaţă şi/sau a punerii la dispoziţie pe piaţă a jucăriilor neconforme.

Cerinţele speciale de siguranţă ale jucăriilor se găsesc în Anexa nr.1 a acestei Hotărâri şi privesc proprietăţile fizice şi mecanice ale jucăriilor, inclusiv ambalajul, inflamabilitatea, proprietăţile chimice, inclusiv substanţe de parfumare potenţial alergene, proprietăţi electrice, radioactivitate, etc.

În Anexa la această Hotărâre, este publicată lista produselor care nu sunt considerate în mod special jucării. Din aceasta listă fac parte: Suzetele pentru copii; Corpurile de iluminat atrăgătoare pentru copii; Accesoriile de modă pentru copii, care nu sunt destinate utilizării pentru joacă; Produsele destinate colecţionarilor, cu condiţia ca produsele respective sau ambalajul acestora să indice în mod clar şi lizibil că sunt destinate colecţionarilor în vârstă de cel puţin 14 ani; Echipamentul sportiv, inclusiv patine cu rotile, patine cu role în linie şi skateboarduri destinate utilizării de către copiii cu o greutate de peste 20 kg; Bicicletele cu o înălţime maximă a şeii mai mare de 435 mm; Trotinetele şi alte mijloace de transport sportive sau care sunt destinate utilizării pentru deplasarea pe şosele sau drumuri publice; Vehicule cu motor electric; Echipament acvatic şi dispozitive destinate învăţării înotului de către copii; Puzzle-uri care conţin peste 500 de piese; Puşti şi pistoale cu gaz comprimat, cu excepţia puştilor şi a pistoalelor cu apă, precum şi arcuri cu săgeţi a căror coardă în stare detensionată are o lungime totală mai mare de 120 cm; Artificii, inclusiv capse de percuţie care nu sunt concepute în mod special pentru jucării; Produse educative funcţionale, cum ar fi cuptoare electrice, fiare de călcat sau alte produse funcţionale alimentate la o tensiune nominală mai mare de 24 de volţi, vândute exclusiv în scopuri didactice şi utilizate sub supravegherea adulţilor; Produse destinate să fie utilizate în şcoli în scopuri educative şi în alte contexte pedagogice sub supravegherea unui instructor adult, cum ar fi echipamentele ştiinţifice; Echipamente electronice, cum ar fi calculatoarele personale şi consolele de jocuri, cu excepţia cazului în care echipamentele electronice sau perifericele asociate sunt special concepute pentru copii şi destinate acestora şi au valoare ludică în sine; Programe informatice interactive, destinate activităţilor recreative şi de divertisment, cum ar fi jocurile pe calculator şi suporturile lor de stocare.
Etichetele aplicate, instrucţiunile de utilizare şi avertismentele în vederea asigurării unei utilizări în siguranţă, care însoţesc jucăriile, trebuie să atragă atenţia utilizatorilor sau supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente şi riscurilor de vătămare legate de utilizarea jucăriilor şi asupra modului de a le evita.

Jucăriile trebuie proiectate şi fabricate astfel încât să nu prezinte vreun risc sau doar riscuri minime inerente utilizării, riscuri care ar putea fi cauzate de mişcarea părţilor componente ale acestora. Jucăriile şi părţile lor componente nu trebuie să prezinte pericol de strangulare, nu trebuie să prezinte pericolul de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstrucţiei externe a căilor respiratorii ale gurii şi ale nasului. Jucăriile şi părţile componente ale acestora trebuie să aibă dimensiuni care să nu prezinte niciun pericol de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstrucţiei căilor respiratorii din cauza unor obiecte blocate în cavitatea bucală sau faringe ori la intrarea căilor respiratorii inferioare. Jucăriile destinate în mod evident utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni, părţile lor componente şi orice parte detaşabilă a acestora trebuie să aibă dimensiunile în aşa fel încât să nu poată fi înghiţite sau inhalate.

Cu privire la utilizarea jucăriilor în unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, de tipul creşe, leagăne, grădiniţe şi case de copii, există Normele de igienă  aprobate prin Ordinul nr.1955 din 18 octombrie 1995 al Ministerului Sănătăţii, care prevăd condiţii obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească jucăriile şi materialele didactice utilizate în aceste unităţi.

Jucăriile şi materialele didactice trebuie astfel confecţionate (muchii, proeminenţe, şnururi, cabluri, elemente de fixare, etc), încât, prin natura materialului sau prin forma lor, să nu constituie un risc pentru sănătatea copiilor şi să permită curăţarea şi dezinfectarea lor periodică.

Fiecare grupă va avea jucării separate. Se va asigura un număr corespunzător de jucării şi materiale didactice, adaptate cerinţelor dezvoltării neuropsihice şi specificului activităţilor.

Păstrarea acestora se va face în dulapuri anume destinate acestui scop.

Jucăriile şi materialele didactice deteriorate vor fi scoase, periodic, din folosinţă.

Sticlăria şi unele materiale didactice infectate (instrumente utilizate în unităţile de învăţământ, în cadrul activităţilor practice şi de laborator) vor fi spălate şi dezinfectate după fiecare întrebuinţare. Este interzisă folosirea elevilor la astfel de operaţiuni.

În concluzie, arătăm că reglementările legislative în această materie sunt în concordanţă cu prevederile Uniunii Europene în domeniu.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.