Scutirea de la coplată a femeilor însărcinate şi lăuzelor

30 Oct 2012


 

La data de 22 iulie 2012 a intrat în vigoare Legea nr.138/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Potrivit Legii sănătăţii nr. 95/2006, sunt asiguraţi toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care fac dovada plăţii contribuţiei la fondul de asigurări. În această calitate, persoana în cauză încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin angajator. Asiguraţii au dreptul la pachetul de bază de servicii medicale de la data începerii plăţii contribuţiei la fond.
Conform Legii sănătăţii nr. 95/2006, coplata este suma care reprezintă plata contribuţiei băneşti a asiguratului, pentru a putea beneficia de serviciile medicale din pachetul de servicii de bază, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, restul sumei fiind suportată de către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Această definiţie s-a modificat şi ea ca urmare a modificărilor aduse Legii sănătăţii 95/2006 prin Legea nr. 138/2012. Forma redată de noi în prezentul articol, este forma actualizată în conformitate cu aceste modificări.

Potrivit Legii nr.138/2012, din categoria persoanelor scutite de la coplată vor face parte şi femeile însărcinate şi lăuzele. Mai precis, aceste femei nu vor mai plăti serviciile medicale legate de monitorizarea evoluţiei sarcinii.

Mai mult, documentul stabileşte că femeile însărcinate sau lăuzele care nu au niciun venit sau care au venituri sub salariul de bază minim pe ţară, vor fi scutite de la coplata pentru toate serviciile medicale.

Până la aceste modificări, potrivit Legii sănătăţii nr. 95/2006, categoriile de persoane scutite de la coplată erau:

– copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani si 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;

– bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

– pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la740 lei/lună.
Domeniile de asistenţă medicală pentru care se stabileşte coplata, precum şi suma minimă şi maximă care reprezintă această coplată pentru fiecare categorie de serviciu medical şi unitate medicală se aprobă prin Hotărâre a Guvernului, în urma negocierii cu asociaţiile de pacienţi, asociaţiile profesionale, asociaţiile patronale ale furnizorilor de servicii de sănătate şi CNAS.

Coplata presupune, aşadar, o contribuţie a asiguratului la bugetul de asigurări sociale de sănătate, alături de suma suportată de către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Prin aceste modificări, femeile însărcinate şi lăuzele nu mai plătesc aceste contribuţii la bugetul de asigurări sociale, serviciile medicale pentru monitorizarea sarcinii fiind suportate în integralitate de către stat.

Femeile însărcinate şi lăuzele care nu au niciun venit sau care au venituri sub salariul de bază minim pe ţară, vor fi scutite de la coplata pentru toate serviciile medicale, deci nu doar cele pentu monitorizarea evoluţiei sarcinii, această prevedere având un pronunţat rol de protecţie socială.

Scutirea de la coplată pentru moniorizarea evoluţiei sarcinii, constituie şi o măsură de încurajare a natalităţii promovată într-un cadru mai larg de reforme sociale.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.