Reglementări noi în privinţa vechimii în muncă, în materia concediilor pentru creşterea copilului

10 Jul 2012


 

Conform art.16 din Codul Muncii, munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

Vechimea în muncă este recunoscută de lege, aşa cum am arătat în articolele dedicate acestei materii, mamelor aflate în concedii pentru creşterea copilului. Astfel, perioadele acestor concedii sunt considerate vechime în muncă, neîntreruptă, cu toate consecinţele legale care decurg din aceasta.
Concediul de crestere a copilului

Vechimea în specialitate (profesie/meserie) reprezintă o specie a vechimii în muncă. Pentru ca o perioadă de timp să fie considerată vechime în specialitate, ea trebuie să fie, în primul rând, recunsocută ca vechime în muncă.

Prin O.U.G. nr. 124/2011, act normativ care a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2012, se modifică O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (care priveşte persoanele ai căror copii s-au născut până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv),  şi se stipulează expres că perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani (în cazul copilului cu handicap) constituie nu numai vechime în muncă şi în serviciu, ci şi vechime în specialitate, avându-se în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea (ex: pensie, sporuri, etc). Înainte de această modificare, conţinutul articolului era: “Perioada concediului pentru creşterea copilului în varsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în munca şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta”. Deci vechimea în specialitate nu era recunoscută, ci doar vechimea în muncă sau la locul de muncă, ceea ce diferă de vechimea în specialitate.
De asemenea, actul normativ despre care vorbim, O.U.G. nr. 124/2011, modifică şi O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, respectiv art. 22 alin.2, stipulandu-se că: “Perioada concediului pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 6 şi 10 constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea. Înainte de această modificare, conţinutul articolului era: “Perioada concediului pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 6 şi 10 constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta”.

Având în vedere aceste modificări, concluzionăm că reglementarea legislativă se aplică următoarelor tipuri de concedii: concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani; concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, plătit; concediul fără plată pentru creşterea copilului între vârsta de 1 an şi 2 ani, care se acordă persoanelor ai căror copii s-au născut începand cu data de 1 ianuarie 2011 (fără handicap) şi au beneficiat de concediul pentru creşterea copilului în vârsta de până la un an, plătit; concediul fără plată pentru creşterea copilului după primele 3 naşteri, de 4 luni.

Beneficiarii acestor drepturi sunt: oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, opţional; una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă (cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi) precum şi persoana care a fost numită tutore.

Prevederile legale din O.U.G. nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, erau necesare deoarece, deşi aşa cum am arătat, vechimea în specialitate reprezintă o specie a vechimii în muncă, recunoaşterea vechimii în specialitate în cazurile de suspendare a contractului individual de muncă arătate mai sus, nu se putea deduce din simplul fapt că legea, în reglementarea anterioară, le considera vechime în muncă.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.