Răspunderea pentru fapta minorului

16 Apr 2013


De câte ori un minor săvârşeşte o faptă ilicită care cauzează altcuiva un prejudiciu, legea distinge între situaţia în care răspunderea revine părinţilor şi situatia în care răspunderea revine altor persoane ce aveau obligaţia de supraveghere a minorului.

Noul Cod civil reglementează la art. 1372 răspunderea pentru faptele minorilor, fapte săvârşite în afara legii, numite “ilicite” şi care cauzează unei alte persoane, un prejudiciu.

Acest text de lege se aplică părinţilor fireşti şi tutorelui căruia i s-a încredinţat un minor  sub tutelă. În ceea ce priveşte filiaţia, textul de lege se aplică indiferent dacă filiaţia copilului este din căsătorie, sau din afara căsătoriei. De asemenea, acest text se aplică şi curatorului special sau oricărei alte persoane care are obligaţia de supraveghere a minorului, la momentul săvârşirii faptei ilicite – învăţători, profesori, etc.
Angajarea răspunderii părinţilor/tutorelui se fundamentează pe ideea neîndeplinirii obligaţiei de creştere şi educare a minorului, instituită prin dispoziţiile art. 261 Cod civil. Pentru a se angaja acest tip de răspundere, victima trebuie să dovedească existenţa prejudiciului, existenţa faptei ilicite a minorului, precum şi legătura de cauzalitate dintre acestea. Odată făcută această triplă dovadă, legea prezumă că părinţii nu şi-au îndeplinit obligaţia de creştere şi educare, sau şi-au îndeplinit-o în mod defectuos şi că între aceasta şi fapta prejudiciabilă a minorului, există o legătură de cauzalitate, ceea ce antrenează automat răspunderea părinţilor/tutorelui pentru fapta ilicită a minorului. Consecinţa antrenării răspunderii este obligarea părinţilor/tutorelui la repararea pagubei.

Referitor la răspunderea altor persoane decât părinţii/tutorele, respectiv răspunderea învăţătorilor, profesorilor, etc, aceasta este declanşată în momentul săvârşirii faptei ilicite de către minor, întrucât legea prezumă că aceştia nu şi-au îndeplinit sau şi-au îndeplinit în mod defectuos, obligaţia de supraveghere a minorului, că au o vină pentru aceasta şi că există legătură de cauzalitate între modul cum şi-au exercitat obligaţia de supraveghere şi fapta ilicită a minorului.  Pentru angajarea răspunderii acestora mai este necesară în plus şi o condiţie specială, anume ca la momentul săvârşirii faptei ilicite, minorul să se fi aflat sau să fi trebuit să se afle sub supravegherea celui chemat să răspundă. De exemplu, în cazul elevului care trebuia să se afle la ore, însă el, lipsind nemotivat de la şcoală, comite o faptă ilicită şi cauzează cuiva un prejudiciu, se antrenează răspunderea părinţilor/tutorelui şi nu a profesorului.

Părinţii/tutorele se pot exonera de răspundere doar dacă probează că fapta copilului constituie urmarea unei alte cauze decât modul în care şi-au îndeplinit aceştia îndatoririle decurgând din exerciţiul autorităţii părinteşti.
Răspunderea părinţilor/tutorelui pentru fapta minorului este subsidiară răspunderii învăţătorilor/profesorilor, atunci când, la data săvârşirii faptei, minorul se afla în supravegherea acestora din urmă, sau ar  fi trebuit să se afle, dar din motive culpabile învăţătorilor/profesorilor, minorul era nesupravegheat. De exemplu, cazul în care copiii erau nesupravegheaţi în clasă, deoarece profesorul nu a venit la ore. Deci, în acest caz, întâi răspund învăţătorii/profesorii, iar părinţii vor răspunde numai dacă se face dovada ca profesorii, deşi au exercitat o supraveghere corespunzătoare, nu au putut împiedica fapta prejudiciabilă. De exemplu, în timp ce profesorul scrie la tablă, un elev cauzează un prejudiciu unui alt elev.

În general, toate persoanele chemate să răspundă, se pot exonera dacă dovedesc că nu au putut împiedica fapta prejudiciabilă a minorului. În acest caz, vor răspunde minorii, pentru fapta proprie.

În concluzie, persoanele chemate să răspundă pentru fapta prejudiciabilă a minorului, sunt obligate la repararea pagubei pricinuite persoanei prejudiciate. Repararea pagubei se efectuează de regulă în natură, sau dacă acest lucru nu este posbil, prin echivalent bănesc.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.