Programul Şcoala altfel sau “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

31 Jul 2013


În Ordinul privind structura anului şcolar, pe care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îl emite anual şi care se publică în Monitorul Oficial al României, sunt incluse reglementări privind o săptămână cu tematică specială în programa de cursuri, cu denumirea “Şcoala altfel” sau “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Această săptămână este dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare. În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ, iar programul se desfăşoară în conformitate cu un orar special. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preşcolari, a elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor preşcolari şi elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional.
În vederea elaborării programului de activităţi, în timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor la orele de dirigenţie, cadrelor didactice şi părinţilor în cadrul  şedinţelor cu părinţii. După colectarea propunerilor au loc dezbateri în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice. Modalitatea de selecţie a activităţilor propuse se decide la nivelul unităţilor de învăţământ. Tipurile de activităţi care se organizează în săptămâna menţionată, durata acestora, modalităţile de organizare şi responsabilităţile se stabilesc în consiliul profesoral.

Unităţile de învăţământ sunt încurajate să permită participarea părinţilor, a voluntarilor, a reprezentanţilor mass-mediei şi a publicului larg la activităţile care se pretează la acest tip de deschidere spre comunitate.

Proiectele se pot organiza şi în consorţiile şcolare, în parteneriat cu alte unităţi de învăţământ, cu organizaţii neguvernamentale, cu palatele şi cluburile copiilor, cu cluburile sportive şcolare, cu direcţiile de tineret şi sport, cu taberele şcolare, cu instituţii culturale şi ştiinţifice: institute de cercetări, instituţii de învăţământ superior, cu poliţia, jandarmeria, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, cu direcţiile de sănătate publică, agenţiile pentru protecţia mediului, etc.

Indiferent de tipurile de activităţi organizate, conducerea unităţii de învăţământ şi cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preşcolari şi elevilor precum şi a securităţii acestora.

Tipurile de activităţi care pot fi organizate pot include: activităţi culturale; activităţi tehnico-ştiinţifice; activităţi sportive; activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc.); activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv referitoare la dependenţa de calculator, siguranţa pe internet etc.); activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.); activităţi de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă, etc.

Activităţile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii menţionate, acoperind cel puţin numărul de ore prevăzut în orarul obişnuit al şcolii, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice.
Programul adoptat devine obligatoriu atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Elevii au obligaţia de a participa la activităţile pentru care s-au înscris, absenţele fiind înregistrate în catalog la rubrica “Purtare”. Activităţile aprobate se vor menţiona în condica de prezenţă a cadrelor didactice şi vor fi monitorizate de conducerea unităţii de învăţământ.

Inspectoratele şcolare deleagă reprezentanţi pentru monitorizarea activităţilor organizate de către unităţile de învăţământ în cadrul programului.

Activităţile desfăşurate pot fi premiate la nivelul unităţii de învăţământ, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, al partenerilor educaţionali, din resurse proprii etc.

Fiecare unitate de învăţământ poate selecţiona o singură activitate dintre cele desfăşurate, cu care să participe la competiţia celor mai interesante activităţi desfăşurate la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti. Pentru a participa la competiţie, unitatea de învăţământ va încărca pe site-ul inspectoratului şcolar, la rubrica dedicată competiţiei din cadrul programului “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, dosarul activităţii propuse. Evaluarea activităţilor propuse de inspectoratele şcolare se va face pe baza unui punctaj obţinut în urma a două tipuri de evaluări: o evaluare făcută de o comisie a MECTS, având o pondere de 60% din punctajul total, şi o evaluare acordată ca urmare a votului on-line al vizitatorilor site-ului www.edu.ro, având o pondere de 40% din punctajul total. Premierea celor 10 şcoli în care s-au desfăşurat activităţile declarate câştigătoare la nivel naţional.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.