Obligaţiile părinţilor plecaţi la muncă în străinătate

08 Jul 2013


Ordinul Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 219 din 15 iunie 2006, privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate, conţine prevederi speciale pe care părinţii care pleacă la muncă în străinătate şi lasă copiii în grija altor persoane, sunt obligaţi să le respecte.

Prevederile acestui ordin se aplică copilului lipsit de grija ambilor părinţi în situaţia în care aceştia sunt plecaţi la muncă în străinătate, părintelui în cazul familiilor monoparentale, precum şi copilului lipsit de grija părintelui care, prin hotărâre judecătorească, are obligaţia creşterii şi educării acestuia.
Serviciul public de asistenţă socială din cadrul Consiliilor Locale are obligaţia să identifice copiii aflaţi în situaţiile sus menţionate. Acest Serviciu întcomeşte un Raport de evaluare iniţială, din care rezultă concluzia dacă acel copil se află în situaţie de risc sau nu. În caz afirmativ, se va întocmi un Plan de servicii, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa. Planul de servicii va conţine în mod obligatoriu modalităţile de menţinere a relaţiilor personale ale copilului cu părinţii, precum şi tipul de servicii de consiliere psihologică de care va beneficia copilul. În cazul în care apreciază că există motive temeinice de natură să primejduiască dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului ai căror părinţi se află la muncă în străinătate, servicile de asistenţă socială au obligaţia de a sesiza imediat direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului cu privire la identificarea cazului, în vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială asupra copilului. La fiecare 3 luni se reevaluează situaţia copilului.

Dispoziţiile acestui ordin se aplică şi în situaţia copiilor ai căror părinţi notifică intenţia lor de a pleca la muncă în străinătate, către Serviciul public de asistenţă socială, persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, precum şi direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.

Cetăţenii români care au copii minori în îngrijire şi doresc obţinerea unui contract de muncă în străinătate au obligaţia de a notifica Serviciul public de asistenţă socială/primăriei de domiciliu, intenţia de a pleca la muncă în străinătate, precum şi nominalizarea persoanei în întreţinerea şi îngrijirea căreia vor rămâne copiii. În acest sens, părintele trebuie să completeze o declaraţie pe proprie răspundere, după modelul prevazut în anexa a doua la Ordinul sus menţionat, unde va scrie expres numele şi datele de identitate ale persoanei în grija căreia va lăsa copiii, precum şi gradul de rudenie cu această persoană.
În urma acestei notificări, Serviciul public de asistenţă socială /primăria de domiciliu, elibereaza o Dovadă în acest sens, după modelul prevăzut în anexa a treia la Ordinul sus menţionat.

Părinţii solicitanţi de locuri de muncă în străinătate au obligaţia prezentării la agenţii de ocupare a forţei de muncă a acestei Dovezi, care se eliberează în vederea completării dosarului,  conform dispoziţiilor   Hotărârii Guvernului nr. 683/2006 pentru completarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.