Obligatiile organizatorilor de excursii si tabere pentru copii

25 Jun 2014


Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 3.060 din 3 februarie 2014 stabileste  Conditiile de organizare a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor activitati de timp liber în sistemul de invatamant preuniversitar.

Astfel, cadrele didactice si/sau unitatile de invatamant preuniversitar care organizeaza tabere, excursii, expeditii si alte activitati de timp liber au obligatia sa ia toate masurile in vederea asigurarii conditiilor de siguranta ale elevilor pe durata activitatii respective.
Anterior constituirii grupului de elevi si cadre didactice/parinti participanti, cadrul didactic organizator trebuie sa prezinte grupului urmatoarele informatii:

a) scopul si programul activitatii;

b) localitatea de destinatie;

c) durata activitatii, ziua, ora si locul plecarii, precum si ziua, ora si locul sosirii;

d) operatorul economic/furnizorul serviciilor de transport, cazare, masa (dupa caz);

e) mijlocul de transport utilizat, caracteristicile si categoria acestuia;

f) distanta si durata de mers de la punctul de plecare pana la locul in care se afla situata unitatea de cazare (in cazul in care transportul se face cu autocarul), daca locul este usor accesibil, daca sunt probleme in ceea ce priveste drumul de acces;

g) adresa unitatii de primire (amplasarea unitatii de cazare, modalitatile de ajungere la acestea); dotarile suplimentare din incinta unitatii de cazare (de exemplu: piscine, terenuri de fotbal sau de tenis, mese de ping-pong etc.); conditiile de cazare si numarul locurilor de cazare autorizate, serviciile de masa oferite si categoria de clasificare a unitatilor de alimentatie;

h) documente privind costul excursiei/taberei/expeditiei etc.;

i) numarul de participanti vizat: elevi si adulţi, cu respectarea regulii: un cadru didactic la cel mult 10 elevi;

j) activitati care presupun un anume grad de dificultate/risc;

k) regulamentul taberei/excursiei.

In momentul in care grupul este constituit, cadrul didactic organizator al activitatii este obligat:
a) sa intocmeasca dosarul solicitat pentru desfasurarea activitatii;

b) sa obtina avizul conducerii unitatii de invatamant si aprobarea inspectoratului scolar pentru deplasare. In cazul în care grupul este format din elevi apartinand mai multor unitati scolare, va fi luat avizul tuturor unitatilor de invatamant de la care provin elevii;

c) sa inainteze operatorului economic comanda scrisa, mentionând urmatoarele informatii: numarul de persoane din care este constituit grupul; varsta participantilor; situatii speciale referitoare la starea de sanatate a membrilor grupului; situatii speciale privind regimul alimentar/dieta membrilor grupului;

d) sa se asigure ca grupul nu depaseste capacitatea de cazare a unitatii vizate;

e) sa se asigure, pe toată durata taberei/excursiei, de existenta unei persoane specializate in acordarea primului ajutor, daca operatorul economic nu ofera acest lucru.
Inainte de plecarea in tabara/excursie/expeditie, cadrul didactic organizator va solicita membrilor grupului, precum si cadrelor didactice insotitoare:

a) semnaturile tuturor membrilor grupului de luare la cunostinta a prevederilor regulamentului taberei/excursiei/ expeditiei etc.;

b) adeverintele medicale eliberate de medicul de familie/medicul scolar, care sa ateste faptul ca starea de sanatate ii permite să participe fara riscuri la activitatile propuse;

c) acordul scris al parintilor/tutorilor legali, in functie de specificul deplasarii, semnat de catre parinti/tutorii legali si de catre copii.

Pentru asigurarea securitatii elevilor, cadrele didactice vor avea in vedere, cel puţin, urmatoarele masuri:

a) sa selecteze cate un cadru didactic pentru fiecare 10 elevi participanti pentru a-i insoti si supraveghea pe toată perioada excursiei/taberei;

b) sa evalueze riscurile asociate activitatilor propuse;

c) sa se implice direct in activitatile copiilor;

d) sa ia masuri de prevenire/reducere a riscurilor de vatamare a participanţilor;

e) sa cunoasca si sa aplice standardele de siguranta a elevilor;

f) sa anunte imediat institutiile specializate (politia, salvarea) si parintii in cazul vatamării elevilor;

g) sa asigure transportul elevilor la unitati medicale in cazul vatamării acestora;

h) sa cunoasca si sa aplice modul de utilizare in siguranta a echipamentelor necesare pentru buna desfăsurare a activitatilor programate;

i) sa se asigure ca toţi participantii au echipamentul necesar si ca il utilizeaza in conditii de siguranta;
j) sa se asigure ca elevii au pregatirea minimală pentru desfasurarea anumitor activitati;

k) sa adapteze activitatile la varsta, stadiul de dezvoltare, nevoile si ritmul elevilor participanti.

Constituie anexe la Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 3.060 din 3 februarie 2014 sus mentionat, continand informatii si modele de redactare, urmatoarele: Dosarul taberei, excursiei, expeditiei sau al altei activitatii de timp liber care implică deplasare, servicii de cazare si masă; Planul de excursie/tabara/expeditie sau al altei activitati de timp liber; Conditiile pentru calatorii in afara tarii; Obligaţiile elevilor care participa la tabara/excursie/expeditie; Acordul parintelui/tutorelui legal; Declaratia pe propria raspundere a operatorului economic ofertant al serviciilor turistice; Declaratia pe propria raspundere a operatorului economic ofertant al serviciilor de transport.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.