Noi reglementări cu privire la indemnizaţia pentru creşterea copilului

19 Nov 2012


 

În articolul precedent am vorbit despre majorarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului în vârstã de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pânã la 3 ani, de la 75% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni, la 85% din această medie.

Acest lucru s-a înfăptuit prin intrarea în vigoare la data de 14 octombrie 2012 a Legii 166/2012, prin care se aprobă O.U.G. nr. 124/2011, cu modficări şi completări.

Una din aceste modificări o constituie majorarea indemnizaţiei în sensul arătat mai sus.
O altă modificare se referă la condiţiile pentru menţinerea dreptului la indemnizaţia de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap pe care O.U.G. 111/08.12.2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor o condiţiona de îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de a fi cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid; de a avea domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; şi de a locui efectiv în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi a se se ocupa efectiv de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Prin punctul 13 al art. IV din O.U.G. nr. 124/27.12.2011, începând cu anul 2012, aceste condiţii iniţiale au fost suplimentate prin obligaţia ca, pentru menţinerea dreptului la indemnizaţie, beneficiarii care au dreptul stabilit de cel puţin 6 luni, au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele locale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, integral, conform prevederilor Codului Fiscal.

Legea 166/2012 aprobă şi completează  O.U.G. nr. 124/27.12.2011 relativ la această ultimă condiţie, cu două nuanţări, prima, în sensul că pentru persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau a mai multor copii, menţinerea drepturilor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă nu este condiţionată de obligaţia de a achita impozitele şi taxele locale, faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate.

Aşadar, legiuitorul intervine în favoarea părinţilor singuri întreţinători de familie, care au un copil în îngrijire şi în mod firesc penru cei care au doi sau mai mulţi copii în îngrijire, care nu pierd dreptul laindemnizaţie în cazul neachitării impozitelor şi taxelor la bugetul local.

O diferenţiere binevenită zicem noi, între familiile cu doi părinţi şi cele cu un singur părinte în condiţiile economice actuale, reflectate şi pe piaţa muncii prin creşterea şomajului, şi în general prin creşterea niveluli de sărăcie al populaţiei.
Cea de-a doua prevedere de nuanţă, relativ la această condiţie constă în faptul că pentru familiile legal constituite, obligaţia legală faţă de bugetul local se aplică asupra bunurilor familiei, indiferent de soţul care deţine în proprietate respectivele bunuri.

Aici legiuitorul clarifică situaţia bunurilor pentru care se datorează impozitele şi taxele locale, în sensul că, dacă este evident că se datorează impozite şi taxe locale pentru bunurile comune, aceste impozite şi taxe se datorează şi pentru bunurile proprii ale oricăruia dintre soţi, în situaţia când există şi astfel de bunuri, sau numai astfel de bunuri în cadrul familiei.

Această prevedere vine în corelaţie cu noile regimuri matrimoniale alternative prevăzute de noul Cod Civil intrat învigoare la data de 01.10.2011, leguitorul căutând să se asigure că indiferent pentru care dintre aceste regimuri, repetăm alternative prevăzute de legea civilă ar fi optat soţii la încheierea căsătorirei, acestea nu pot fi exceptate de la obligaţia de plată a taxelor şi impozitelor locale, a cărei nerespectare atrage după sine, pierderea dreptului la indemnizaţia de creştere a copilului.

 

Autor:

E-mail:
Website:

Un Răspuns

  1. r m (însărcinată)

    as avea o intrebare la care astept un sfat sau o indrumare de unde pot afla mai multe: am observat ca in mai multe domenii de activitate salariatii care au pierdut la salariu 25% din salariu in perioada cand salariile au fost diminuate din cauza crizei, acum in urma unor actiuni sindicale s-au recalculat salariile si acestia au primit in mai multe transe banii pierduti in perioada aceea.
    as vrea sa stiu daca exista aceasta recalculare pentru mamele ale caror indemnizatii au fost micsorate din cauza crizei. mentionez ca am primit aceasta indemnizatie in perioada nov. 2009 – 30 aug.2011

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.