Majorarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului

24 Oct 2012


 

La data de 14 octombrie 2012 a intrat în vigoare Legea nr. 166/2012, prin care se aprobă O.U.G. nr. 124/2011.

OU.G. nr. 124/2011 modifica O.U.G. 148/2005 în sensul că reducea indemnizaţia lunară pentru creşterea pentru creşterea copilului în vârstã de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pânã la 3 ani, la 75% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni.

Majorarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului


Măsura a făcut parte din pachetul de măsuri adoptat de guvernul de la acea vreme, motivată de criza economică care necesita economii la bugetul de stat.

Legea nr.166/2012, care este legea de aprobare a O.U.G. 124/2011, aprobă cu modificări şi completări ordonanţa nr. 124/2011.

Una din aceste modificări o constituie modificarea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului la 85%.    

Astfel, textul modificator spune că pentru copiii născuţi, adoptaţi, încredinţaţi în vederea adopţiei, luaţi în plasament, în plasament în regim de urgenţă sau tutelă până la data de 31 decembrie 2010, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului ori producerii evenimentelor menţionate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară reprezentând 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni. Începând cu luna ianuarie 2012, cuantumul minim, precum şi cuantumul maxim ale indemnizaţiei lunare se raportează la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, şi nu poate fi mai mic de 1,2 ISR şi nici mai mare de 6,8 ISR.

Se observă, analizând texetele de lege invocate mai sus că doar cuantumul indemnizaţiei se modifică de la 75% la 85%.

Restul dispoziţiilor privind condiţiile de acordare, categoria de persoane care au dreptul la această indemnizaţie rămân aceleaşi.

Chiar şi limitele maxime şi minime ale indemnizaţiei rămân legate de indicatorul social de referinţă (ISR) şi sunt păstrate limitele între 1,2 şi 6,8 raportate la acest indice.

De asemenea, O.U.G. 124/2011 (modificând O.U.G. nr. 111/08.12.2010) acorda o singurã indemnizaţie de 75%, indiferent de numărul copiilor. Pentru primele trei naşteri (adopţii, luare în plasament, plasament de urgenţă) dacă concediile de creştere a copiilor se suprapuneau, se prevedea că nivelul indemnizaţiei lunare se majoreazã cu 1,2 ISR pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.

Legea 166/2012 păstrează neschimbate şi aceste prevederi cu excepţia cuantumului indemnizaţiei, de 85% care se datorează pentru fiecare dintre cele trei naşteri sau cazuri de adopţii, luare în plasament, plasament de urgenţă.

În caz de suprapunere, nivelul indemnizaţiei lunare se majoreazã cu 1,2 ISR pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.
Elementul de noutate adus de legea de aprobare îl constituie faptul că majorarea cu 1,2 ISR se aplică inclusiv pentru situaţiile în care persoana se află cu primul copil în perioada de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi naşte un alt/alţi copil/copii sau se află în una dintre situaţiile în care adoptă, ia în plasament sau în plasament de urgenţă alţi copii.

Aşa cum am afirmat, aria modificărilor aduse O.U.G. 124/2011 de către legea de aprobare nr. 166/2012 este mult mai largă, interesînd mamele sau mamele în devenire.

Astfel că vom reveni în articolele următoare cu sinteze ale acestor modificări.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.