Logodna în Noul Cod Civil al României

10 Jul 2012


 

 

În premieră, Noul Cod Civil al României intrat în vigoare la 01.09.2011, reglementează ca instituţie distinctă de căsătorie, cu efecte şi regim juridic priopriu, instituţia logodnei.

Logodna în Noul Cod Civil al României


Până la intrarea în vigoare a acestui nou cod civil, logodna nu era reglementată de nicio lege şi nu producea niciun fel de efecte juridice, aceasta fiind o chestiune doar cu implicaţii religioase şi, eventual, sociale.

Noua reglementare civilă a României, reglementează logodna în art. 266 – 270.

Conform acestor texte de lege, logodna reprezintă o promisiune bilaterală, care se poate face doar între un bărbat şi o femeie, de a încheia în viitor o căsătorie.

Logodna are caracter facultativ, în sensul că nu este obligatorie pentru a se putea încheia o căsătorie valabilă.

 

Conditii pentru incheierea logodnei

Condiţiile de fond care trebuiesc îndeplinite de o persoană pentru a putea să încheie o logodnă sunt cele prevăzute de lege pentru încheierea căsătoriei. Astfel, persoanele care se logodesc, trebuiesc să exprime un consimţământ liber şi neviciat, să aibă vârsta de 18 ani împliniţi la încheierea logodnei, niciuna dintre persoanele care închieie logodna să nu fie căsătorită, logodnicii să nu fie rude între ei, sau să nu fie unul tutorele celuilalt. În sfârşit, legea mai prevede că persoanele care se logodesc să nu fie alienate sau debile mintal.

Sub aspectul condiţiilor de formă, încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi, ea putând fi dovedită cu orice mijloc de probă, inclusiv martori, prezumţii şi orice alt mijloc de probă acceptat de legea de procedură civilă. Ceremonia religioasă oficiată în astfel de cazuri nu are valoare juridică şi nici efecte juridice.
Logodna nu obligă la încheierea căsătoriei. Deci logodna poate fi ruptă, chiar unilateral. Cel care rupe logodna, nu poate fi obligat la vreo plată pentru acest lucru. Deci o clauză penală pentru ruperea logodnei este nulă absolut.

Efectul principal al ruperii logodnei îl constituie obligaţia logodnicilor de a restitui darurile primite cu ocazia logodnei de la terţi, sau pe parcursul acesteia în vederea căsătoriei. Această obligaţie nu există, în cazul în care logodna s-a rupt prin moartea unuia dintre logodnici.

Restituirea darurilor are loc în natură, iar dacă acest lucru nu este posibil, se va restitui valoarea lor în măsura în care au adus vreo îmbogăţire a patrimoniului celui care a primit darul.

Pe lângă această obligaţie de restiuire a darurilor, cel ce rupe abuziv logodna poate fi obligat la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei şi pentru orice alte prejudicii cauzate celuilalt logodnic. Tot astfel va fi obligat la desbăgubiri cel care în mod culpabil, îl determină pe celălalt logodnic să rupă logodna. Termenii de rupere abuzivă a logodnei sau culpă au sensul de faptă delictuală civilă, presupunând ruperea logodnei fie fără un motiv întemeiat, fie pentru a produce celuilalt prejudicii, în mod intenţionat.

Dacă restutirea darurilor către terţi sau achitarea de despăgubiri logodnicului prejudiciat nu se face benevol, se poate apela la acţiunea în justiţie. Este vorba de o acţiune obişnuită în pretenţii, care se timbrează la valoare. Legea prevede că această acţiune trebuie introdusă în termen de un an de la data ruperii logodnei.

Ruperea logodnei se poate face prin orice modalitate şi poate fi şi ea dovedită cu orice mijloc de probă prevăzut de legea procesual civilă românească. În consecinţă, tot cu orice mijloc de probă va fi dovedită şi data ruperii logodnei.

Iată deci cum logodna, un vechi obicei, cu o largă răspândire în ţara noastră, a căpătat valoare normativă ajungând astfel ca, așa cum este firesc, norma legală să coboare către societate și necesitățile ei, astfel încât logodna, ruperea acesteia sau situațiile sociale conexe, să capete consistența cuvenită și din punct de vedere legal, ducând în mod oficial la producerea de efecte juridice atât în raporturile dintre logodnici, cât și în cele dintre aceștia și terţi.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.