Înscrierea în clasa pregătitoare şi în clasa I

17 Jun 2013


Începerea şcolii reprezintă o etapă importantă în viaţa fiecărui copil, o etapă emoţionantă şi care declanşează numeroase schimbări în viaţa acestuia. Pentru părinţi, pe lângă încărcătura emoţională, acest moment ridică o serie de probleme în ceea ce priveşte modalitatea de înscriere a copilului la şcoală, precum şi alegerea efectivă a unităţii de învăţământ.

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 prevede că învăţământul primar este obligatoriu şi cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV.
Conform Regulamentului aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.4925/2005, fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ aflată în proximitatea sa, denumită şcoala de circumscripţie.

Anexa 2 a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3434 din 25.03.2013 stabileşte modalitatea de înscriere în învăţământul primar, precum şi condiţiile pe care copilul trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi înscris.

Astfel, conform acestui act normativ, părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în clasa pregătitoare.

Prin excepţie de la prevederea de mai sus, pentru anul şcolar 2013-2014, părinţii ai căror copii nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2012-2013 şi împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv, pot înscrie, la cerere, copiii în clasa I. Adică, se pot înscrie in clasa I, copiii care împlinesc varsta de 7 ani pana la 31 august 2013 inclusiv şi care nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice se efectuează de specialişti şi atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2013 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2013-2014, sau ai celor pentru care evaluarea menţionată arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, îşi vor înscrie copiii la grădiniţă, în grupa mare. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
Dacă sunt solicitări exprese de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2013, unităţile de învăţământ vor înscrie copiii doar dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului atestă pregătirea copilului, în caz contrar, copilul va fi înscris la grădiniţă, în grupa mare.

În clasa pregătitoare din învăţământul special sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului scolar. La solicitarea expresă a părinţilor, pot fi înscrişi şi copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani.

În ceea ce priveşte unitatea de învăţământ la care se va face înscrierea copilului, părintele are dreptul de a opta între:

a) şcoala de circumscripţie, în acest caz copilul fiind automat înscris

b) o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, caz în care copilul va fi înscris în limita locurilor libere, pe baza unor criterii de departajare

c) învăţământul particular

d) unităţi de învăţământ alternativ de stat sau particulare.

Părinţii au posibilitatea de a solicita şcolii de circumscripţie, „rezervarea” locului pentru situaţia în care, datorită numărului restrâns de locuri şi a criteriilor de departajare, copilul nu a fost înscris la şcoala pentru care a optat.

Conform aceluiaşi act normativ, actele necesare pentru înscrierea în clasa I sunt următoarele: cerere-tip de înscriere, copie şi original după actul de identitate al părintelui sau al tutorelui, copie şi original al certificatului de naştere al copilului, documentul care să ateste dezvoltarea psihosomatică pentru înscrierea în clasa I (acolo unde este cazul). În anumite cazuri pot fi solicitate şi alte acte care să ateste îndeplinirea anumitor criterii, spre exemplu pentru înscrierea copiilor în învăţămâtul special, este nevoie pe lângă actele anterior menţionate şi de documentul care să ateste orientarea către şcoala specială.

Înscrierile vor avea loc direct la instituţia de învăţământ pe care părintele a ales-o, la secretariat, fie că este vorba despre şcoala de circumscripţie sau o altă unitate. Cererea-tip de înscriere poate fi completată online, la adresa www.edu.ro, urmând ca părintele să meargă la unitatea de învăţământ aleasă pentru validarea cererii sau, cererea-tip poate fi completată şi validată direct la unitatea de învăţământ. Validarea este obligatorie.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decat cel al locurilor disponibile, unităţile de învăţământ vor folosi următoarele criterii generale de departajare:

a)      copilul suferă de un anumit handicap

b)      copilul este orfan de unul sau de ambii părinţi

c)      provine dintr-un centru de plasament, casa de copii, plasament familial

d)     mai are fraţi înmatriculaţi în aceaşi unitate de învăţământ

În cazul în care criteriile generale nu reuşesc să facă departajarea între copii, pe lângă acestea, se pot aplica criterii specifice de departajare, elaborate de fiecare unitate de învăţământ în parte. În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc liber este înmatriculat un copil din altă circumscripţie şcolară, fratele său geamăn-sora sa geamănă va fi admis-admisă în aceeaşi unitate, peste numărul de locuri alocat.

Unităţile de învăţământ au obligaţia de a afişa situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile după fiecare etapă de înscriere.

Prezentarea de acte false la înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I se pedepseşte şi atrage pierderea locului copilului.

Este interzis unităţilor de învăţământ de stat să instituie taxe sau să solicite părinţilor alte foloase pentru înscrierea copiilor.

Inspectoratele şcolare judeţene asigură functionarea unui TEL-VERDE, la care persoanele interesate au acces în mod gratuit şi pot obţine informaţii privind înscrierea copiilor în învăţământul primar. Numărul de telefon este: 0800816xzy, unde xzy este indicativul judeţului (spre exemplu pentru Bucureşti indicativul este 021, pentru Cluj este 264, etc).

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.