Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului urmator – cum se calculeaza?

26 Jul 2013


OUG nr.111/2010 prevede că începând cu data de 01.01.2012, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, supuse impozitului pe venit, pot beneficia pe lângă concediul pentru creşterea copilului şi de o indemnizaţie lunară, în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi care nu poate fi mai mică de 1,2 ISR.

Ordonanţa menţionează că cele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în situaţia de a fi beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului.
Ne referim la situaţia persoanei care a beneficiat de concediu şi indemnizaţie de creştere a copilului, a terminat acest concediu, şi-a reluat activitatea profesională, iar după o perioadă de câteva luni a născut un alt copil. În acest caz, se pune întrebarea cum se va calcula cuantumul indemnizaţiei pentru următorul copil.

Conform Anexei nr.1 la Ordinului Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr.1474/2011, dacă persoana a terminat concediul de creştere a copilului anterior, apoi a desfăşurat  activităţi profesionale şi după aceea a născut un alt copil, la stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea celui de-al doilea copil, se iau în considerare toate veniturile supuse impozitului, realizate de persoana îndreptăţită, precum şi veniturile aferente perioadelor asimilate.

Aşadar, în cazul prezentat se iau în considerare inclusiv veniturile reprezentând indemnizaţia pentru creşterea primului copil, precum şi veniturile aferente activităţii profesionale sau, după caz, cele aferente concediului de risc maternal sau concediului de maternitate, dacă persoana a beneficiat de aceste drepturi.

Baza de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului şi împărţită la 12.

În această situaţie există posibilitatea ca indemnizaţia pentru creşterea celui de-al doilea copil să fie mai mică decât indemnizaţia primită anterior, având în vedere, în acelaşi timp şi opţiunea de concediu/indemnizaţie a părintelui.

Aceste reguli se aplică chiar şi pentru o diferenţă de minimum o zi între finalizarea unui concediu şi naşterea copilului următor.

În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum şi cele în care solicitanţii s-au aflat în situaţiile/perioadele asimilate, considerate lună întreagă.
Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului ori s-a aflat în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute ca perioade asimilate.

Prin excepţie, se acceptă ca de cel mult 3 ori fracţiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut mai sus.

Pentru fracţiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.

În situaţia în care naşterea copilului se produce înainte de termen, perioada se diminuează cu perioada cuprinsă între dat

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.