Fisa gravidei si accesul la investigatii de specialitate

10 Oct 2012


 

Fişa gravidei şi accesul la investigaţii de specialitate

În anul 2004 a fost publicat Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetului gravidei şi Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei. Conform acestui ordin, Carnetul gravidei era constituit ca document medical la purtator şi suport al informaţiei medicale între diferitele eşaloane ale serviciilor medicale. Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei era constituită ca suport al informaţiei medicale anexă la fişa de consultaţii medicale a pacientei, în cabinetele medicilor de familie şi în cabinetele de specialitate.
Completarea informaţiilor prevăzute în Carnetul gravidei şi în Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei este obligatorie pentru tot personalul medical din unităţi publice sau private care furnizează servicii medicale femeii gravide.

În anul 2008, actul normativ sus menţionat a fost modificat, prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1982 din 5 decembrie 2008, în sensul că anexa nr. 3 din ordinul despre care am făcut vorbire s-a înlocuit cu Fişa Gravidei, document tipizat care poate fi consultat ca anexă a acestui din urmă ordin. Acest document este obligatoriu şi cuprinde informaţii despre statutul marital, date despre tatăl biologic, istoricul obstetrical, factori de risc, graficul greutăţii, vizite medicale, etc.

Ordinul Ministerului Sănătăţii  nr. 458 din 23 aprilie 2004 privind ameliorarea accesului gravidelor la investigaţii paraclinice şi consulturi de specialitate, prevede că serviciile medicale recomandate femeii gravide vor fi efectuate în regim de urgenţă. Laboratoarele de analize medicale şi alte investigaţii paraclinice, cabinetele de specialitate, alte unităţi sanitare care au contract cu Casa de asigurări de sănătate, furnizează la prezentarea gravidei, serviciul medical recomandat.

            Gravidele nu sunt înscrise pe liste de aşteptare, iar serviciul medical nu este reprogramat decât în caz de imposibilitate obiectivă de a fi efectuat.

Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei, indiferent de statutul de asigurat al femeii, urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a sugarului şi copilului, precum şi imunizările (vaccinările) fac parte din serviciile medicale profilactice suportate din fondul naţional unic de asigurări de sănătate.
Deci, de aceste servicii beneficiază şi mamele care nu au plătit contribuţia de asigurări de sănătate. Asigurarea de sănătate este obligatorie atunci când se semnează un contract individual de muncă.

În conformitate cu art. 33 din Contractul cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1.389 din 28 decembrie 2010, medicul de familie are obligaţia sã înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat dupã naşterea copilului, dacã pãrinţii nu au altã opţiune exprimatã în scris.

O altă obligaţie a medicului de familie este sã înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau, dupã caz, de reşedinţă a acestora, precum şi sã nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali.

Toate aceste prevederi concurează la acordarea de asistenţă medicală prioritară, efectivă şi necondiţionată mamei şi copilului, în vederea ocrotirii familiei şi stimulării natalităţii la nivel naţional.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.