Drepturile părinţilor asupra copilului rezultat din concubinaj

25 Jul 2012


 
Aceasta este o problemă foarte des întâlnită în practică, mai ales în contextul creşterii numărului de relaţii de concubinaj în detrimentul căsătoriilor, relaţii din care rezultă copii.

Legea română nu reglementează în niciun fel concubinajul şi nu dă concubinajului niciun efect juridic, nefiind recunoscut ca instituţie legală nici în noul cod civil intrat în vigoare în anul 2011.

Drepturile părinţilor asupra copilului rezultat din concubinaj


Drepturi asupra copiilor rezultaţi din concubinaj, deci din afara căsătoriei, au părinţii care figurează în certificatul de naştere al copilului.

Potrivit principiului din dreptul roman „in iure, mater semper certa est”, adică „în drept, mama este întodeauna cunoscută”, mama va apărea întotdeauna în certificatul de naştere al copilului. Astfel că ea are toate întotdeauna drepturile părinteşti recunsocute de lege.

Tatăl însă poate să fie, sau să nu fie trecut în certificatul de naştere, în funcţie de faptul dacă el este sau nu cunoscut, sau chiar cunoscut fiind, în funcţie de faptul dacă el optează pentru a recunoaşte sau nu copilul, ca fiind al lui.

Dacă tatăl nu apare în certificatul de naştere al copilului, el nu are niciun drept asupra acestuia, fiind considerat un simplu străin.

În materia concubinajului, aceste probleme ale drepturilor părinţilor asupra copilului se pun mai ales la destrămarea relaţiei de concubinaj, care generează de cele mai mult ori stări conflictuale în care miza o constituie copilul născut în relaţie, care devine astfel, în multe cazuri, obiect de „şantaj”.

Tatăl, dacă doreşte, are la îndemână mai multe modalităţi de a fi înscris ca atare pe actul de naştere al copilului, spre exemplu: prin recunoaşterea copilului, efectuată la naştere, sau ulterior prin acţiunea în stabilirea paternităţii; sau dimpotrivă, în situaţia când consideră că nu el este tatăl copilului, are la îndemână acţiunea în tăgada paternităţii, care duce la înlăturarea sa din actul de naştere al copilului.

În cazul în care concubinii apar în certificatul de naştere al copilului, ei sunt trataţi de lege ca doi părinţi cu drepturi şi obligaţii depline asupra copilului lor, ca şi cum ar fi căsătoriţi, având inclusiv obligaţiile legale de: întreţinere, creştere, educare, etc; iar copilul este egal în drepturi cu orice copil rezultat din căsătorie.
Regula care se aplică conform noului cod civil, este custodia comună a părinţilor asupra copilului. Custodia unuia din părinţi doar, se acordă în situaţii speciale, când celălalt părinte nu este în măsură efectiv să exercite autoritatea părintească asupra copilului sau, mai mult, el poate fi chiar un pericol pentru copil. Aceste împrejurări trebuie să fie obiective şi probate în mod obiectiv, pentru ca instanţa să înlăture pe unul din părinţi de la custodia asupra copilului. În aceste cazuri se va proceda la stabilirea unui program de vizitare a minorului, întrucât deşi a pierdut custodia, părinte are dreptul la relaţii personale cu copilul său.

Art.505 din noul cod civil prevede că în cazul copilului din afara căsătoriei, a cărui filiaţie a fost stabilită faţă de ambii părinţi, autoritatea părintească se exercită în comun şi în mod egal de către părinţi, dacă acestia convieţuiesc. Dacă părinţii copilului din afara căsătoriei nu convieţuiesc, modul de exercitare a autorităţii părinteşti se stabileşte de către instanţa de tutelă, fiind aplicabile prin asemănare dispoziţiile privitoare la divorţ.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.