Condiţii de încălzire, ventilaţie, iluminat şi zgomot pentru preşcolari şi şcolari

21 Dec 2012


 

Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, aprobate prin OMS nr. 1955/1995, aduc precizări importante în legătură cu condiţiile optime de încălzire, ventilaţie, iluminat şi zgomot, pentru preşcolari şi şcolari, condiţii pe care aceste unităţi sunt obligate să le respecte, indiferent de sistemul de care aparţin, public sau privat.

Condiţii de încălzire, ventilaţie, iluminat şi zgomot pentru preşcolari şi şcolari


Cu privire la încălzire

Ordinul prevede că pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de disconfortul termic, îndeosebi în sezonul rece, se vor asigura următoarele condiţii ale regimului de încălzire:
– oscilaţiile de temperatură din interiorul încăperilor nu vor depăşi 2 grade C pe perioada în care copii şi tinerii se află în încăperile respective;

– diferenţele dintre temperatura încăperilor destinate activităţii sau odihnei copiilor şi cea a anexelor (coridoare, vestiare) nu vor depăşi 2 grade C pentru unităţile de antepreşcolari şi preşcolari şi 3 grade C pentru unităţile şcolare.

– sistemele de încălzire utilizate nu trebuie să permită degajarea de substanţe toxice în încăperi.

Pentru evitarea unor accidente toxice se interzice, în toate instituţiile pentru copii şi tineri, utilizarea pentru încălzire a sobelor metalice, precum şi folosirea cărbunilor în creşe, grădiniţe şi case de copii preşcolari. Suprafaţa de încălzire va avea o temperatură ce nu va depăşi 70-80 grade C pentru a nu  scădea umiditatea relativă sub 30%.

– corpurile de încălzire centrală din încăperile unităţilor pentru antepreşcolari şi preşcolari şi din sălile de educaţie fizică şcolară vor fi prevăzute cu grilaje de protecţie pentru evitarea accidentelor. Pentru evitarea accidentelor prin arsuri se vor monta în dreptul uşilor sobelor, în sezonul rece, paravane protectoare din materiale ignifuge.

– în anotimpul cald, pentru evitarea supraîncălzirii încăperilor, se vor folosi mijloace de reducere a însoririi directe şi metode de intensificare a ventilaţiei.

– în dormitoare, săli de grupă şi de clasă, săli de gimnastică şi laboratoare, se vor asigura pardoseli din materiale izoterme (parchet, duşumea) sau izolaţii termice (linoleum). Se interzice folosirea motorinei la salubrizarea pardoselii.

– încăperile pentru depozitarea oliţelor, băile şi duşurile vor fi prevăzute cu grătare, iar în vestiarele din unităţile pentru antepreşcolari şi preşcolari se va asigura duşumea din material lemnos sau pavimentul va fi acoperit cu linoleum.

Cu privire la ventilaţie  
Toate încăperile destinate copiilor şi tinerilor vor fi ventilate natural. Mijloacele de ventilaţie trebuie să asigure o primenire a aerului de cel puţin 1,5 schimburi de aer pe oră în încăperile de grupă din unităţile pentru antepreşcolari şi preşcolari, 3 schimburi pe oră în sălile de clasă şi de cursuri pentru elevi şi 5 schimburi pe oră în grupurile sanitare.

Viteza curenţilor de aer din încăperile destinate copiilor şi tinerilor nu va depăşi 0,3 m/s.

Ventilaţia prin deschiderea ferestrei se va realiza în aşa fel, încât să se evite disconfortul termic şi să se asigure înlăturarea continuă a aerului viciat.

Pentru asigurarea unei ventilaţii naturale permanente, oberlihturile vor avea o suprafaţă totală de cel puţin 1/50 din suprafaţa încăperii; sensul de deschidere a acestora va fi spre interior şi în sus.

Încăperile destinate copiilor şi tinerilor se vor ventila în pauzele din timpul programelor de activitate prin deschiderea ferestrelor. În aceste perioade, copii şi tinerii vor părăsi obligatoriu încăperea.

Aerisirea largă a dormitoarelor şi a sălilor de mese se va efectua în perioadele în care copiii nu se afla în aceste încăperi.

Pentru prevenirea accidentelor prin căderea copiilor de la nivelul încăperilor situate la etaj, se vor lua măsurile de protecţie necesare.

Cu privire la iluminat

În încăperile destinate activităţii copiilor şi tinerilor se va asigura un iluminat natural direct, cu un raport luminos de 1/4 – 1/5, iar în cele pentru odihna acestora, de 1/6 – 1/8. În sălile de desen şi în ateliere, raportul luminos va fi de 1/3.

La locul de activitate se va asigura primirea luminii din partea stângă. Se va evita reducerea iluminatului natural prin obstacole exterioare, perdele sau prin culori închise folosite la zugrăvirea interioarelor.

Se va utiliza iluminatul local oriunde este necesar, în funcţie de specificul şi dificultatea sarcinii vizuale (tablă, loc de lucru în ateliere, săli de lectura, săli de desen s.a.).

Iluminatul artificial trebuie să asigure o iluminare uniformă a spaţiilor în care se desfăşoară activitatea, să evite efectul stroboscopic, fenomenele de străalucire şi de modificare a culorilor. În acest scop, pentru iluminatul fluorescent, la fiecare corp de iluminat vor fi utilizate tuburi de cel puţin două de culori diferite, prevăzute cu grile protectoare pentru evitarea accidentelor.

În exploatarea sistemelor de iluminat se vor avea în vedere prevederile normativelor referitoare la verificarea instalaţiilor electrice şi la înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea periodică a echipamentului de iluminat şi a suprafeţelor reflectorizante din încăpere (geamuri, pereţi, tavan).

Cu privire la nivelul de zgomot

Nivelul de zgomot în încăperile pentru activitatea teoretică a copiilor şi tinerilor nu va depăşi 35 dB, curba de zgomot 30.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.