Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav

29 Feb 2012


În ce condiţii poţi beneficia de concediul pentru îngrijirea copilului bolnav

Acest tip de concediu se acordă mamelor asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în sensul prevăzut de lege, adică cele care au cel puţin o lună de stagiu de cotizare sau stagiu asimilat în ultimele 12 luni, anterioare lunii de acordare a concediului de sarcină sau lauzie.

Aceste mame au dreptul la concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Beneficiază de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, opţional, unul dintre părinţi, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare aşa cum a foste el definit mai sus.
Beneficiază de aceleaşi drepturi, dacă îndeplineşte condiţiile cerute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru acordarea acestora, şi asiguratul care a adoptat un copil, a fost numit tutore, sau căruia i s-au încredinţat copii în vederea adopţiei sau i-au fost daţi în plasament.

 

Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav

Cum se acordă concediul pentru îngrijirea copilului bolnav

Acest concediu are natura juridică a unui concediu medical şi se constată pe bază de certificatul de concediu medical şi se eliberează de medicul curant, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de lege.

Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, pentru aceeaşi afecţiune.
Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 30 de zile calendaristice.

 

Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav

Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie şi a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condiţiile legii, după caz.

Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant din unităţile care acordă asistenţă medicală în specialitatea respectivă, pentru durate stabilite de acesta, în funcţie de gravitatea afecţiunii. Dacă durata concediului medical depăşeşte 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul care se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni pe baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

Indemnizaţia se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.