Concediul şi indemnizaţia de risc maternal

29 Feb 2012


Ce sunt concediul şi indemnizaţia de risc maternal

Concediul risc maternal reprezintă perioada de timp în care salariatele sunt scutite, în mod legal, de a presta munca, primind pentru tot acest interval remuneraţia corespuntătoare, adică indemnizaţia de risc maternal.

Concediul şi indemnizaţia de risc maternal

Cine poate beneficia de concediul de risc maternal

De acest tip de concediu beneficiază, conform legii trei categorii de mame salariate, astfel:

1)salariata gravidă, definită de lege ca fiind  femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare;

2)salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie (postnatal), indiferent de durata acestuia, şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;

3)salariata care alăptează adică, femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie (postnatal), indiferent de durată, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens.Drepturile şi obligaţiile privind concediul de risc maternal

Salariatele care doresc să beneficieze de acest tip de concediu, au obligaţia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.

În cazul în care salariatele nu îndeplinesc această obligaţie şi nu informează în scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţia de a acorda acest concediu şi indemnizaţia aferentă. Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă.

Când salariata, aparţinând uneia din cele trei categorii expuse mai sus, desfăşoară la locul de muncă activităţi susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, procedee şi condiţii de muncă care comportă un risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării, angajatorul este obligat să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.

Doar atunci când  angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească obligaţia prevăzută mai sus, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal, după cum urmează:

asalariatele gravide, înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

b) salariatele care au născut recent şi salariatele care alăpteazădupă data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, în cazul în care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani.

Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracționat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sănătăţii.Indemnizaţia de risc maternal

Pe durata concediului de risc maternal se acordă o indemnizaţie de risc maternal care se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Concediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordă fără condiţie de stagiu de cotizare. Certificatele de concediu de risc maternal se eliberează de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, cu avizul medicului de medicină muncii, pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, pe o durată totală de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime sau fracţionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au născut recent sau care alăptează.

Cuantumul indemnizaţiei reprezintă 75% din baza de calcul care se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.

Indemnizaţia de risc maternal se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Autor:

E-mail:
Website:

2 Răspunsuri

 1. dana dragos (însărcinată)

  O intrebare va rog frumos,pot sa intru in concediu de risc maternal si numai cu o adev de la ginecolog pe care o duc la medicina muncii pe care sa scrie sarcina cu risc ridicat,recomandare obligatorie de a sta la pat??pt ca eu am serviciu de birou dar nu pot sta deloc pe scaun….sau in picioare….ce document trebuie sa aduc mai exact de la ginecolog?
  multumesc.

  • MamaResponsabila (însărcinată)

   Av. Roxana Milchis: Concediul de risc maternal îl puteţi obţine dacă sunteţi până în săptămâna 31. După săptămâna 31, puteţi intra în concediu prenatal. Pentru Concediul de risc maternal, procedura e următoarea:
   1) Primul pas este să mergeţi la ginecolog, să îi spuneţi că doriţi să beneficiaţi de concediu de risc maternal şi să vă elibereze o Scrisoare medicală cu diagnostic (să scrie tot ce poate ca să vă ajute).
   2) Cu asta, mergeţi la Medicina Muncii cu care angajatorul are contract, care vor face un Referat/Raport (cei de la Medicina muncii vor face acest Referat împreună cu o persoană din conducerea angajatorului dvs, în care se va evalua dacă e cazul sau nu să primiţi acest concediu. Dacă ei vor considera că riscurile nu sunt mari, puteţi beneficia de reducerea programului de muncă zilnic).
   3) Presupunând că e ok, cu toate aceste acte mergeţi la medicul de familie, care vă eliberează Concediul medical (de risc maternal).
   4) Apoi mergeţi din nou la Medicina Muncii, ca să vizeze acest concediu.
   5) Pe acesta, vizat, îl duceţi la angajator. Sfatul meu este ca înainte să faceţi aceste drumuri, să cereţi de la angajator o Adeverinţă în care să scrie ca sunteţi asigurată şi să specifice câte zile de concediu medical aţi avut în ultimele 12 luni. Să aveţi la dvs această Adeverinţă (şi să faceţi mai multe copii dupa ea), că sigur va fi nevoie de ea; să aveţi şi copii după buletin. Succes! Sarcina uşoară!

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.