Concediul paternal

19 Mar 2012


 

Continuăm seria articolelor privind concediile la care au dreptul părinţii pentru creşterea copiilor, cu concediul paternal, care se acordă tatălui, în scopul de a asigura participarea efectivă a acestuia la îngrijirea copilului nou-născut, indiferent dacă copilul este născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat de către tatăl, beneficiar al dreptului la acest concediu.

 

In ce conditii se acorda concediul paternal

Concediul paternal


Tatăl copilului nou-nascut are dreptul la un concediu paternal platit de 5 zile lucrătoare, dacă este asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat si daca are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare şi de finanţare a unităţii în care el îşi desfăşoară activitatea. Prin unitate, în sensul celor de mai sus, legea înţelege persoana juridică sau fizică, după caz, în beneficiul căreia prestează activitate salariatul asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.

Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului. Cererea scrisă a tatălui, la care se anexeaza certificatul de naştere al copilului din care rezultă calitatea de tată a petiţionarului, se adreseaza conducerii unităţii în care tatăl îşi desfăşoară activitatea. Aceasta are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare în vederea acordării concediului paternal.

Pe perioada concediului paternal contractul individual de muncă al tatălui se suspendă, perioada respectivă consituind vechime în muncă, potrivit Codului Muncii.

 

Indemnizatia pentru concediul paternal

Indemnizaţia pentru concediul paternal se plăteşte din fondul de salarii al unităţii şi este egală cu salariul corespunzător perioadei respective. Indemnizaţia pentru concediul paternal plătit, egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective, care alcătuiesc concediul, se calculează pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile şi adaosurile la salariul de bază.

Indemnizaţia se plăteşte din fondul de salarii al unităţii şi se include în veniturile impozabile ale salariatului.
Tatăl care satisface serviciul militar are dreptul la naşterea copilului sau, la o permisie de 7 zile calendaristice, acordată şi justificată certificatul de nastere al copilului nou-născut, din care să rezulte calitatea de tată a militarului.

Permisia se acordă şi tatălui care satisface serviciul militar, în vederea recunoaşterii paternităţii, în condiţiile legii. Permisia solicitată în acest scop, va fi justificată cu certificatul de nastere al copilului, respectiv cu declaraţia de recunoaştere a paternităţii, întocmită în condiţiile legii din care să rezulte calitatea de tată a militarului în situaţia în care declaraţia de recunoaştere a paternităţii s-a facut simultan cu înregistrarea naşterii sau, după caz, numai pe baza declaraţiei de recunoaştere a paternităţii, dacă aceasta s-a făcut ulterior înregistrării naşterii copilului la serviciul de stare civilă.

 

Alte aspecte privind concediul paternal

O utilitate practică însemnată o are absolvirea de către tată, a unui curs de puericultură, ceea va duce la majorarea concediului paternal de 5 zile cu 10 zile lucrătoare, prelungire de care tatăl poate beneficia doar o singură dată, indiferent de numarul copiilor. Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noţiuni elementare teoretice şi practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut.

Cursul de puericultură va fi tinut de medicul de familie al tatălui, în perioada de sarcină a mamei sau după naşterea copilului si se va finaliza prin obtinerea atestatului de absolvire a cursului de puericultură.

În cazul în care tatăl are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai verificarea insusirii notiunilor, concretizata prin obţinerea atestatului.

Atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însuşirea noţiunilor privind îngrijirea copilului mic.

În cazul decesului mamei în timpul naşterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă.
Pe perioada restului concediului neefectuat de către mamă, tatăl copilului beneficiază de o indemnizaţie egală cu ajutorul pentru sarcină şi lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizaţie calculată după salariul de bază şi vechimea în muncă ale acestuia, acordată de unitatea la care tatăl îşi desfăşoară activitatea, la alegere.

Acordarea concediului de lăuzie neefectuat se face de conducerea unităţii la care tatăl îşi desfăşoară activitatea, la cerere, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de tată al copilului nou-născut, precum şi a certificatului de deces al mamei şi după caz, a certificatului de concediu de lăuzie al mamei în situaţia în care aceasta a primit un astfel de certificat.

Baza legala:

–         Legea 210 din 31 decembrie 1999 legea concediului paternal

Hotararea nr. 244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii concediului paternal 

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.