Concediul medical si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

04 Feb 2014


Ordonanta de Urgenta nr. 158 / 2005 actualizata privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, prevede intr-un capitol distinct dispozitii legale in legatura cu concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.
Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare.  Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor pentru ingrijirea copilului bolnav este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile de stagiu de cotizare, si asiguratul care, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii in vederea adoptiei sau i-au fost dati în plasament.
Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap, dupa caz. Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, in una sau mai multe etape, pentru aceeasi afectiune. Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 30 de zile calendaristice.

Medic curant este orice medic aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila si care incheie o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate.

Durata de acordare a indemnizatiei prevazute mai sus este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; in aceste cazuri, eliberarea certificatului de concediu medical se va face de medicul curant din unitatile care acorda asistenta medicala in specialitatea respectivă, pentru durate stabilite de acesta, in functie de gravitatea afectiunii; daca durata concediului medical depaseste 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul. Baza de calcul se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculează contributia pentru concedii si indemnizatii. La stabilirea celor 6 luni se pot lua in considerare si perioadele asimilate stagiului de cotizare (cum este de exemplu concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pană la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani).

Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare. La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi plătite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca, unde exista.

Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de aceasta ordonanta de urgenta se fac pe baza certificatului de concediu medical, care constituie document justificativ pentru plata. Indemnizatia poate fi solicitata pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era in drept sa o solicite.

Beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav cu afectiuni care nu pot fi tratate în tara, unul dintre parinti, tutorele, asiguratul caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare sau in plasament familial si care insoteste copilul la tratament in strainatate, pe durata spitalizarii copilului. Beneficiază de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav care primeste servicii medicale pe teritoriul unui stat membru în UE/SEE unul dintre parinti, tutorele, asiguratul caruia i s-a încredintat copilul spre crestere si educare sau in plasament familial si care insoteşte copilul, pe durata spitalizarii acestuia.

Perioadele in care asiguratii beneficiaza de indemnizatie constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, pentru aceasta indemnizatie datorandu-se contributia de asigurari sociale.

Indemnizatia se poate transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau reşedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte. In acest caz, plata indemnizatiei se poate face in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

Indemnizatia se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sănătate, deci nu de angajator.

Autor:

E-mail:
Website:

2 Răspunsuri

  1. fanica caramarin (însărcinată)

    Cui solicitam aceasta indemnizatie in caz de nevoie?Eu sunt angajata cu program redus de lucru si am un copil cu grad de handicap grav, CARE ARE NEVOIE DE SPITALIZARE PERIODIC.

  2. const ramona (însărcinată)

    Buna ziua

    Sunt mamica a 2 copii,unul dintre ei cu handicap grav . Anul trecut a beneficiat sotul de indemnizatie ptr el , eu fiind in concediu crestere copil pana la 2 ani(ptr cel de-al 2lea). Intrebarea este daca eu pot beneficia de indemnizatie insotitor de acum incolo, cel de-al 2 lea copil a implinit 2 ani, asa ca nu mai beneficiez de nici un venit.

    Multumesc anticipat

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.