Concediul medical si controlul acordarii acestuia

04 Feb 2014


Conform Ordonantei de Urgenta nr. 158 / 2005 actualizata privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de astfel de concedii si indemnizatii pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, asiguratii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a)sa indeplineasca stagiul minim de cotizare;

b)sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;

c)sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in vederea exercitarii verificarii de catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.
Angajatorii au obligatia sa transmita casei de asigurari sociale de sanatate, in termen de maximum 6 zile de la data la care au fost instiintati cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca, lista persoanelor angajate aflate in incapacitate temporara de munca, precum si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta.

Controlul modului de acordare a concediilor medicale si de eliberare a certificatelor de concediu medical se realizeaza de catre echipe formate din personal din cadrul serviciilor specializate din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurari de sanatate. In cazuri justificate, CNAS, respectiv casele de asigurari de sanatate, coopteaza reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice sau ai directiilor de sanatate publica si ai directiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele si institutiile din administratia publica centrala cu retea sanitara proprie.

Verificarea prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se efectueaza de catre platitorii de indemnizatii, insotiti, daca este cazul, de un reprezentant al politiei, avandu-se in vedere programul individual de recuperare recomandat de catre medicul specialist. Verificarea prezentei asiguratilor nu va afecta drepturile si libertatile cetatenesti garantate de Constitutia Romaniei, republicata.
Pentru persoanele aflate in incapacitate temporara de munca ce refuza verificarea prezentei, plata indemnizatiilor inceteaza de la data la care s-a constatat acest fapt.

Verificarea prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se poate efectua numai in intervalul orar 8,00-11,00; 12:00-17:00; 18:00-20:00, prilej cu care se va incheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei si de asigurat.

Procesul-verbal poate fi contestat in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la sediul platitorului de indemnizatii, acesta avand obligatia de a raspunde în maximum 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei.

In cazul constatarii nerespectarii prevederilor legale cu privire la eliberarea certificatelor de concedii medicale de catre medici, vor fi sesizate comisiile de disciplina din cadrul colegiului medicilor de la nivelul fiecarui judet, respectiv din cadrul Colegiului Medicilor Bucuresti sau, dupa caz, din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pe domeniul de competenta, precum si unitatile cu care medicii se afla in relatii contractuale, pentru luarea masurilor legale ce se impun.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.