Mamele pot alege durata concediului de crestere a copilului: 1 an sau 2 ani

05 Mar 2012


Prevederi legale privind concediul de crestere a copilului

Datorita lipsei banilor de la bugeul de stat, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr.118/2010 prin care s-a redus cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului, cu 15%, fata de cat era reglementat anterior prin OUG 148/2005 modificata si completata ulterior, in mai multe randuri, cu mentiunea ca dacă din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei. Ulterior, Guvernul Romaniei, dorind sa aplice principii similare celor din Uniunea Europeana si in conformitate cu programul anticriza, a adoptat Ordonanta de Urgenta nr.111 din anul 2010 privind concediul de crestere a copilului.

Aceasta Ordonanta de Urgenta nr.111/2010 reglementeaza drepturile care se acorda persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 01 Ianuarie 2011; beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore.
Rezulta, conform prevederilor legale privind concediul de crestere a copilului, ca persoanele care au nascut pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, precum si cele care se afla in situatii de adoptie, incredintarea a copilului in vederea adoptiei, plasament, pana la aceasta data, beneficiaza de drepturile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mamele pot sa aleaga durata concediului de crestere a copilului: 1 an sau 2 ani

Concediul de crestere a copilului: 1 an sau 2 ani

Astfel, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,  pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:

a)      concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, precum si de o indemnizatie lunara care se stabileste in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.

b)      concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara care se stabileste in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei.

Pentru copilul cu handicap concediul pentru cresterea copilului se acorda pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, iar indemnizatia aferenta se acorda in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.
Atentie: Optiunea beneficiarului prevazuta mai sus, se exprima in scris, pe baza de cerere, si nu poate fi schimbata pe parcursul acordarii drepturilor.

Cuantumul indemnizatiilor lunare prevazute mai sus, se majoreaza cu 600 lei pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.

Dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, cu exceptia copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, au dreptul la concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani. Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se inregistreaza la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.

Persoanele care in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, obtin venituri supuse impozitului inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 500 lei pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.

Persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani, nu beneficiaza de stimulentul de insertie.

In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia lunara si solicita dreptul la stimulent de insertie, plata acestei indemnizatii se suspenda.

De indemnizatia lunara si stimulentul de insertie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului, precum si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore.

Concediul si indemnizatia lunara prevazute mai sus precum si stimulentul de insertie se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primele 3 situatii de adoptie, incredintarea a copilului in vederea adoptiei, plasament.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.