Cele 12 luni dinaintea nasterii copilului pentru calculul indemnizatiei

27 Aug 2013


OUG nr.111/2010 prevede ca pentru a beneficia de concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, persoanele trebuie sa fi realizat timp de 12 luni, venituri din salarii, din activitati independente, din activitati agricole, supuse impozitului pe venit, in ultimul an anterior nasterii copilului.

Aceeasi ordonanta prevede ca cele 12 luni pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii, denumite perioade asimilate:

– au beneficiat de indemnizatie de somaj, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, ori s-au aflat în evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv in vederea acordarii indemnizatiei de somaj

– au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

– au beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

– au beneficiat de pensie de invaliditate

– se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare

– au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului

– au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea sau pentru ingrijirea copilului cu handicap

– au beneficiat de concediu fara plata pentru cresterea copilului

– se afla in perioada de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata

– au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate

– au efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, au fost concentrati, mobilizati sau in prizonierat;

– frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, inclusiv in cadrul programului “A doua sansa”, sau dupa caz, universitar la nivelul studiilor de licenta sau master, precum si ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, in tara sau in strainatate, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale

– au calitatea de doctorand

– se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant preuniversitar si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant preuniversitar, cursuri de zi

– se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar si inceperea invatamantului universitar, cursuri de zi, in acelasi an calendaristic;

– se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, în acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii

– se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar de licenta sau de master, cursuri de zi

– se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi

– se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar de licenta sau de master si postuniversitar la nivel de masterat, cu sau fsrs examen de absolvire, in vederea angajarii ori, după caz, trecerii in somaj, calculate incepând cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor

– au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfecţionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul

– se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical superior, cu examen de licenta organizat in prima sesiune, si inceperea primului rezidentiat dupa absolvire.

Hotararea de Guvern nr.52/2011 prevede ca in situatia in care cele 12 luni se constituie numai din perioade asimilate, fara venituri aferente acestora, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 600 lei.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.