Avortul

27 Mar 2013


În cadrul acestui articol vom trata o problemă delicată cu numeroase implicaţii atât pe plan juridic cât şi pe plan social şi psihologic. După ce în perioada comunistă avortul a fost interzis prin Decretul nr.770/1966, acest decret a fost abrogat la data de 27 decembrie 1989, avortul la cerere fiind permis, cu anumite restricţii. În cadrul acestui articol nu ne propunem să analizăm problemele de ordin moral privind avortul, ci să explicăm condiţiile legale în care se poate realiza un avort la cerere şi în special condiţiile în care nu se poate realiza un avort.
Prin sarcină se înţelege intervalul de timp cuprins între fecundare şi nastere sau între fecundare şi avort. Sfârşitul unei sarcini este considerat momentul în care s-a declanşat procesul naşterii, mai exact declanşarea durerilor naşterii. Aceste clarificări sunt importante deoarece în accepţiunea juridică avortul înseamnă întreruperea cursului sarcinii pe toată durata acesteia.

Codul penal prevede că avortul la cerere este permis în următoarele condiţii cumulative: în instituţii medicale sau cabinete medicale autorizate în acest scop, de către o persoană care are calitatea de medic de specialitate, dacă vârsta sarcinii nu depăşeşte patrusprezece săptămâni.

În mod corelativ, se sancţionează cu pedeapsa închisorii, întreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, săvârşită în vreuna din următoarele împrejurări: în afara instituţiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop; de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate; dacă vârsta sarcinii a depăşit patrusprezece săptămâni.

Pentru reţinerea acestei infracţiuni nu contează durata sarcinii sau dacă produsul de concepţie este viabil sau nu. Făptuitorul trebuie să cunoască faptul ca femeia este însărcinată şi să urmărească întreruperea cursului sarcinii, în caz contrar fapta nu constituie infracţiunea de avort, ci eventual o formă agravată de vătămare corporală.

Cele 14 săptămâni se calculează nu din momentul fecundarii, ci din momentul finalizării fecundării, moment care se sfârşeşte după aproximativ 9-12 zile de la aceasta, în accepţiunea legii.

În condiţiile în care femeia însărcinată întreprinde chiar ea manopere avortive aceasta va fi sancţionată penal.

Această infracţiune are mai multe forme agravate, care se pedepsesc cu închisoarea intr-un cuantum mai mare, astfel:

-întreruperea cursului sarcinii, săvârşită în orice condiţii fără consimţământul femeii însărcinate.

-când prin întreruperea cursului sarcinii s-a cauzat femeii o vătămare corporală gravă sau fapta a avut ca urmare moartea acesteia.

-în cazul în care faptele menţionate anterior au fost comise de către medic, pe lângă pedeapsa închisorii se va aplica şi interdicţia exercitării profesiei de medic.
Legea prevede că nu se pedepseşte întreruperea cursului sarcinii efectuată de medic:  

  1. a.      Dacă întreruperea cursului sarcinii era necesară pentru a salva viaţa, sănătatea sau integritatea corporală a femeii însărcinate de la un pericol grav şi iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel.
  2. b.      În cazul în care vârsta sarcinii a depăşit 14 săptămâni dacă întreruperea cursului sarcinii, efectuată de către medic, se impune din motive terapeutice potrivit dispoziţiilor legale. În această categorie este inclus avortul etic (acel avort determinat de faptul că sarcina este urmarea unei fapte prevăzute de legea penală: viol, act sexual cu un minor, incest) şi avortul eugenic (starea fizică a copilului nenăscut impune o întrerupere a cursului sarcinii).
  3. c.       Fapta a fost realizată fără consimţământul femeii însărcinate, deoarece aceasta era în imposibilitate de a-şi exprima voinţa, iar întreruperea se impunea din motive terapeutice (exista o recomandare medicală în acest sens).

Având în vedere creşterea alarmantă a numărului avorturilor în ţara noastră, o creştere peste media europeană, considerăm ca fiind imperios necesară cunoaşterea temeinică a condiţiilor în care se poate realiza întreruperea cursului unei sarcini pentru a nu se ajunge în situaţia de a fi sancţionat penal.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.