Asistentul maternal profesionist

02 Jul 2013


Instituţia asistentului maternal în România, este reglementată prin H.G. nr. 679/2003, conform căreia asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în încredinţare.
Aşadar, este vorba practic de o profesie, reglementată ca atare de hotărârea menţionată, care impune o serie de condiţii cu privire la persoanele care pot fi calificate ca asistent maternal, pregătirea pe care o primeşte un astfel de profesionist, evaluările la care este supus, precum şi modul de exercitare a acestei profesii.

Astfel, conform acestei HG, pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 • au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare;
 • au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
 • persoana care suferă de boli cronice transmisibile;
 • persoana care desfăşoară o activitate salarizată, alta decât cea de asistent maternal-care poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiţia încetării contractului individual de munca pe baza căruia îşi desfăşoară respectiva activitate salarizată.

Aşadar, departe de a face vreo discriminare, statul se asigură că persoanele care vor să devină asistent maternal, au profilul moral şi social adecvat educării şi creşterii copiilor, precum şi minimul de condiţii materiale pentru aceasta.

Persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare a capacităţii lor, serviciului public specializat pentru protecţia copilului din judeţul, respectiv sectorul municipiului Bucureşti, pe teritoriul căruia îşi au domiciliul, sau unui organism privat autorizat să desfăşoare activităţi de protecţie a copilului. Cererea va menţiona în mod obligatoriu numărul de copii pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime de îngrijire, grupa de vârstă şi sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA.

Cererea va fi evaluată de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau de organismul privat autorizat.

Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice şi medicale ale capacităţii solicitantului, care vor fi determinate prin: interviuri luate solicitantului şi persoanelor cu care acesta locuieşte, de către un psiholog, prin care se determină profilul psihologic al solicitantului, motivaţia acestuia de a deveni asistent maternal profesionist şi poziţia persoanelor cu care acesta locuieşte faţă de implicaţiile desfăşurării acestei activităţi, vizite la domiciliul solicitantului, recomandări ale vecinilor, cunoscuţilor, rudelor solicitantului, precum şi ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului, etc.

Pe perioada evaluării solicitantului, serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat, este obligat să organizeze pentru acesta cursuri de formare profesională ca asistent maternal profesionist. Acestea au o durată de minimum 60 de ore, iar programa analitică a acestora se elaborează de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie. Cheltuielile pentru organizarea cursurilor sunt suportate de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau de organismul privat autorizat.

În baza acestor cursuri se eliberează atestatul de asistent maternal profesionist. Acesta se eliberează pentru o perioadă de 3 ani. Plasamentul sau încredinţarea unui număr de copii mai mare decât cel prevăzut în atestat este interzisă, cu excepţia cazului în care copiii daţi în plasament sau încredinţaţi sunt fraţi.

Atestatul poate fi reînnoit, suspendat sau retras de comisia pentru protecţia copilului, la propunerea temeinic motivată a serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau a organismului privat autorizat care supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist.

În cazul schimbării domiciliului asistentului maternal profesionist, atestatul eliberat va fi reînnoit de serviciul public specializat pentru protecţia copilului de la noul domiciliu, cu respectarea aceloraşi condiţii care au stat la baza emiterii lui. În aceasta situaţie, evaluarea capacităţii solicitantului nu va include cursurile de formare profesională.

Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă, care are un caracter special, specific protecţiei copilului, încheiat cu serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau cu organismul privat autorizat. Contractul individual de muncă se încheie pe perioada de valabilitate a atestatului.

Executarea contractului individual de muncă începe pe data primei hotărâri de încredinţare sau de plasament al unui copil asistentului maternal profesionist.

Persoanele pensionate pentru limită de vârstă, atestate ca asistent maternal profesionist, îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract individual de muncă încheiat prin cumul cu pensia.

Pentru fiecare copil primit în plasament sau în încredinţare, asistentul maternal profesionist încheie o convenţie, care constituie anexă la contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul. Convenţia se încheie cu acordul scris al soţului sau, după caz, al soţiei asistentului maternal profesionist şi se notifică comisiei pentru protecţia copilului care a hotărât plasamentul sau încredinţarea copilului.

Obligaţiile şi drepturile asistentului maternal sunt cuprinse în   H.G. nr. 679/2003, în conformitate cu care asistenţii maternali şi familiile lor sunt supuşi unor verificări şi în timpul derulării contractului de muncă, conform unei metodologii prevăzute de hotărârea respectivă.

Comisia pentru protecţia copilului poate decide suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia sau dacă asistentul maternal profesionist nu respectă vreuna dintre obligaţiile care le revin, potrivit hotărârii.

Suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist duce la suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă şi a convenţiei încheiate.

Pentru activitatea desfăşurată, în baza contractului individual de muncă, asistentul maternal are dreptul la salariu, plus alte beneficii în bani şi în natură.

Autor:

E-mail:
Website:

2 Răspunsuri

 1. Mery Oprea (însărcinată)

  Buna seara!

  Va rog sa ma lamuriti si pe mine cu o problema!Nu stiu ce sa fac in situatia in care sunt.as vrea un sfat,ceva…In primul rand vreau sa specific ca am CI. pe jud.Ilfov si locuiesc in jud.Giurgiu.Vreau sa stiu daca imi pot depune cererea si respectiv sa fac orele de specializare pentru asistent maternal in jud.Ilfov sau in Bucuresti.
  Am fost la asistenta sociala si protctia copilului GR.,dar mi-au zis ca in acest moment nu se fac cursuri,sa incerc la Bucuresti.de la Bucuresti mi-au spus sa ma duc la GR.ce sa fac,um sa procedez in acest caz?

  Va rog,am nevoie de un raspuns!
  Multumesc anticipat!

  • MamaResponsabila (însărcinată)

   Av. Roxana Milchis:
   Conform prevederilor art. 3 din HG nr. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist, „persoanele care solicita sa devina asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare a capacitatii lor serviciului public specializat pentru protectia copilului din judetul, respectiv sectorul municipiului Bucureşti, pe teritoriul caruia isi au domiciliul sau unui organism privat autorizat sa desfasoare activitati de protectie a copilului.
   Avand in vedere faptul ca aveti domiciliul din buletin in judetul Ilfov, tinand cont de prevederea legala anterior mentionata, trebuie sa va adresati serviciului specializat din judetul Ilfov.

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.