Asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor

21 Dec 2012


 

Această problematică îşi găseşte regelementarea în Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 653/25.09.2001.

Asistenta medicala scolara

Asistenta medicala scolara

Conform acestui act normativ, asistenţa medicală şi stomatologică a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se asigură în cabinetele medicale şi stomatologice din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior, înfiinţate ca urmare a reorganizării dispensarelor medicale din aceste unităţi, integrate în structura spitalelor teritoriale şi finanţate de la bugetul de stat, iar pentru serviciile medicale curative, din Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate.
Asistenţa medicală a preşcolarilor din grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal se asigură, în timpul programului acestor unităţi prin arondarea la cabinetele medicale din unităţile şcolare cele mai apropiate, iar în afara programului se asigură de către medicii de familie pe listele cărora sunt înscrişi copiii.

Asistenţa medicală preventivă, inclusiv imunizările obligatorii prevăzute în Programul Naţional de Imunizări, precum şi asistenţa medicală curativă în cadrul unităţilor de învăţământ fără personal medico-sanitar se asigură de medicii de familie.

Asistenţa medicală curativă a elevilor şi studenţilor care învaţă în altă localitate decât cea în care domiciliază şi care prezintă afecţiuni acute care nu necesită internare în spital este asigurată de medicii cabinetelor medicale din şcoli şi unităţi de învăţământ superior. Asistenţa medicală de specialitate a acestora este asigurată de unităţile de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate care au relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii cabinetelor medicale din şcoli sau din unităţi de învăţământ superior.

Asistenţa medicală spitalicească a elevilor şi studenţilor din categoria celor de mai sus, se asigură pe baza biletului de trimitere eliberat de medicii cabinetelor medicale din şcoli şi unităţi de învăţământ superior.

Asistenţa stomatologică preventivă, curativă şi de urgenţă a elevilor şi studenţilor din unităţile şcolare şi de învăţământ superior în care nu exista posibilitatea înfiinţării în condiţii legale a unui cabinet stomatologic, se asigură de medicii stomatologi care au relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
Costul vaccinurilor pentru imunizări, inclusiv imunizările obligatorii prevăzute în Programul Naţional de Imunizări se acoperă de la bugetul de stat.

Atribuţiile personalului medico-sanitar din cabinetele medicale ale grădiniţelor, unităţilor şcolare şi de învăţământ superior, normarea acestui personal, metodologia examinărilor medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate pentru preşcolari, elevi şi studenţi, desfăşurătorul activităţilor specifice lunare în cabinetele medicale din unităţile menţionate, precum şi baremurile de dotare a acestora sunt prevăzute în Anexele nr. 1-12 care fac parte integrantă din Ordinul M.S.F. nr. 653/25.09.2001.

Pentru asigurarea în condiţii optime a activităţii de medicină şcolară, spitalele teritoriale în structura cărora sunt integrate cabinetele medicale şcolare şi studenţeşti, vor desemna un medic coordonator şcolar pentru asistenţa de medicină generală şi un medic coordonator şcolar pentru asistenta de stomatologie, cu avizul direcţiilor de sănătate publică judeţene.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.