Acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii între 0 şi 12 luni

24 Oct 2012


 

În conformitate cu Legea nr. 321 din 26 iunie 2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii, cu vârste cuprinse între 012 luni, beneficiază de lapte praf gratuit, copiii în limitele de vârstă arătate în titlul legii de mai sus, care nu beneficiază de lapte matern şi care se încadrează în criteriile speciale prevăzute de lege.

Aplicarea acestei legi se face pe baza Normei metodologice din 21.03.2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 06.04.2006.
Acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii între 0 şi 12 luni

Costul laptelui praf acordat în condiţiile mai sus arătate se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii.

Distribuirea laptelui praf, formula pentru sugari, se realizează prin consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Eliberarea laptelui praf se face prin grija primarilor unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază se afla cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie, care au in evidenţe copiii care îndeplinesc condiţiile pentru a primi lapte praf, formula pentru sugari, în mod gratuit. Primarul va nominaliza, prin dispoziţie, persoana din aparatul propriu care va răspunde de primirea şi eliberarea laptelui praf.

 

Laptele praf, formula pentru sugari, se acordă gratuit, pe baza de prescripţie medicală eliberată de medicul de familie, copiilor se încadrează în următoarele criterii:

a) cu mame care prezintă contraindicaţii ale alăptării (boli grave: TBC pulmonar activ, neoplazii, caşexie, septicemie, boli psihice grave, scleroză în plăci, insuficienţă renală sau cardiacă, diabet zaharat decompensat, tireotoxicoză, mamă infectată cu HIV, tratamente cu citostatice, diazepine, anticoagulante, radioizotopi, eclampsie);
b) copii sănătoşi la care se constată o creştere nesatisfăcătoare (sub limita inferioară a normalului vârstei), datorită absenţei sau insuficienţei cantitative a laptelui matern. Această creştere nesatisfăcătoare a copilului va fi consemnată în fişa de consultaţie medicală a acestuia, după evaluarea, de către medicul de familie/medicul specialist pediatru sau neonatolog, a tehnicii de alaptare şi a curbei ponderale. Evaluarea curbei ponderale se realizează prin compararea greutăţii copilului la un interval de minimum două săptămâni. Orice altă metodă de apreciere a absenţei sau insuficienţei cantitative a laptelui matern (“proba suptului”, aspectul laptelui etc.) este lipsită de valoare;

c) copil adoptat sau aflat în familie de plasament;

d) cu mama decedată.

Prescrierea laptelui praf formula pentru sugari, se face pe reţeta tip elaborată de către Ministerul Sănătăţii şi are valabilitate pentru luna în curs. La recomandarea laptelui praf formula pentru sugari, medicii vor respecta prevederile Codului Internaţional de Marketing al Substitutelor de Lapte Matern, elaborat de O.M.S. şi U.N.I.C.E.F., la care România a aderat din anul 1982.

Personalul medical are însă obligaţia de a încuraja şi promova alăptarea. Prescrierea laptelui praf, formula pentru sugari, se realizează fără a se condiţiona dovedirea calităţii de asigurat a părinţilor copiilor.

Medicii de familie au obligaţia de a înscrie pe lista de asiguraţi copiii neînscrişi cu vârste cuprinse între 0 şi 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern şi care se încadrează în criteriile de acordare arătate mai sus, cu ocazia primei consultaţii medicale. Tot medicii de familie au responsabilitatea de a prescrie laptele praf, formula pentru sugari, numai ca o consecinţă a actului medical propriu.

În situatiile în care prescrierea laptelui praf se realizează la recomandarea medicului specialist pediatru/neonatolog, comunicată prin scrisoare medicală, responsabilitatea revine şi medicului care a efectuat recomandarea.

 

Medicii de familie au următoarele obligaţii:

a)   de a adopta o atitudine profesională şi responsabilă în protecţia, promovarea şi menţinerea alăptării, informand femeia încă din perioada de graviditate asupra beneficiilor laptelui matern;

b) de a informa părinţii asupra criteriilor de acordare a laptelui praf, formula pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern şi asupra locului unde va fi eliberat acesta;

c) de a prescrie reţetele de lapte praf gratuit copiilor care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea acestuia;
d) de a ţine evidenţa şi de a monitoriza permanent copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 12 luni şi care se încadreaza in criteriile de acordare din prezentul articol, pe care îi are în evidenţă, pe baza fişei prevăzute în anexa nr. 2 din norme; tot el are obligaţia de a actualiza lunar informaţiile cuprinse în această fişă;

e) transmite direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe suport hârtie şi în format electronic, până la data de 5 a lunii în curs pentru luna anterioară, fişele copiilor pe care îi are în evidenţă, cu vârsta cuprinsă intre 0 şi 12 luni, care beneficiază de acordarea laptelui praf, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2001.

Formula de lapte praf pentru sugari respectă prevederile legale în vigoare privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, având o compoziţie acceptabilă pentru orice vârstă cuprinsă între 0 şi 12 luni. Norma metodologică din 21.03.2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 06.04.2006 cuprinde formula şi cantităţile exacte cerută pentru a fi încadrate ca formulă pentru sugari.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.