Abandonul de familie

08 Mar 2013


 

Codul penal incriminează fapta persoanei care având obligaţia legală de întreţinere faţă de o altă persoană:

o părăseşte, o alungă sau o lasă fără ajutor, expunând-o astfel la suferinţe fizice sau morale; nu este necesar ca suferinţa să se prodcă efectiv, fiind suficient să existe o probabilitate crescută a producerii ei.

nu îşi îndeplineşte cu rea-credinţă obligaţia de întreţinere prevăzută de lege;

nu plăteşte cu rea-credinţă, timp de două luni, pensia de întreţinere stabilită pe cale judecătorească, pedepsind-o cu pedeapsa închisorii sau amenzii.
Obligaţia de întreţinere există numai între persoanele prevăzute de lege şi are caracter personal. Obligaţia de întreţinere există între soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, etc.

Există şi o ordine în care se datorează întreţinerea, prevăzută de codul civil: soţii îşi datorează întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi; descendentul e obligat la întreţinere înaintea ascendentului; fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere după părinţi, dar înaintea bunicilor.

Are drept la întreţinere numai cel care se află în nevoie, neputându-se întreţine din munca sau din bunurile sale. Nu poate pretinde întreţinere acela care s-a făcut vinovat faţă de cel obligat la întreţinere, de fapte grave, contrare legii sau bunelor moravuri.

Poate fi obligat la întreţinere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace. La stabilirea mijloacelor se ţine seama de veniturile şi bunurile acestuia, precum şi de posibilităţile de realizare a acestora.

Obligaţia de întreţinere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului şi după caz, a cheltuielilor pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională.

Dacă obligaţia de întreţinere nu se execută de bună voie, în natură, instanţa dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreţinere, stabilită în bani.

Pensia de întreţinere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei.

În cazul modalităţi de comitere a acestei infractiuni, prin neplata pensiei de întreţinere, termenul de 2 luni curge de la data când hotărârea judecătorească a devenit definitivă sau de la data ultimei plăţi efectuate. Reprezintă o neplată a pensiei de întreţinere şi plata parţială a acesteia.
Această modalitate se caracterizează prin reaua-credinţă a persoanei care datorează întreţinerea, adică persoana obligată la plata pensiei de întreţinere are posibilitatea de a o plăti, dar refuză să o facă. Astfel, nu săvârşeşte această infracţiune cel care, din cauza lipsei mijloacelor materiale nu poate plăti pensia de întreţinere.

În cazul acestei infracţiuni este necesar ca persoana vătămată să depună plângere prealabilă.

Părţile pot să se împace oricând, iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Relaţiile de familie ar trebui întotdeauna să fie bazate pe ajutor şi sprijin reciproc, dar în situaţiile în care acest lucru nu este posibil, legiuitorul a pus la îndemâna celui îndreptăţit, mijloace prin care îl poate constrânge pe cel care datorează în mod legal, întreţinerea.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.